Chủ Nhật, 20 Tháng Năm 20189:11 SA
( HNPD ) nước Việt ngàn năm chẳng cúi đầu /lúa vàng ngun ngút tận nương dâu /hỡi phường Bạch Quỉ quân ăn cướp
Chủ Nhật, 20 Tháng Năm 20188:27 SA
( HNPD )Về một lần thôi nằm nghe sông hát /Về một lần thôi rộn đêm gió mát
Thứ Sáu, 18 Tháng Năm 20182:24 CH
( HNPD )Và đã khi nào mỏi mòn trông /Héo hắt than hoa lạc cuối dòng? /Có còn đứng đợi chờ trăng xuống /Mơ dạo cùng ai cõi phiêu bồng...?