VIDEO HNPD
Giao Kèo
Web tham khảo
Ý kiến độc giả mới nhất
Lật lưng Trọng Lú coi,sớ đi chầu lận sau lưng rỏ ràng là Lê Duẩn huấn thị "đánh Mỷ là đánh cho Lien Xô,Trung Quốc"
Đủ điểm rồi!
Tội nghiệp Mỷ, Vietnam ấm đầu sổ mủi tay nước tay thuốc chạy lại lo âu.Trong khi Tập cận Bình búng tay Kiki Trọng ba chân bốn cẳng sang chầu mà Chú Sam chẳng thấy gì hết là nghĩa làm sao?
Con bà nó!o bế chẳng đi tới đâu mà còn ép phê ngược.
Đây là việc làm vô cùng cần thiết khi các thế hệ đầu tiên ở ngoại quốc dần dà qua đi.Các bạn ở thế hệ 2 và 3 thì sự hiểu biết không nhiều và nhất là lại bị tuyên truyền ,nhồi sọ nên không đúng thực.Mong các ông thực hiện được hoài bão này hầu các nhà phê bình và chính trị sau này có cơ sở để nghiên cứu.
Bạn Phúc Lai mến,
Cám ơn bạm -ã viết thay cho chúng tôi những điều muốn nói mà chưa hay không viết xúc tích vì kém khả năng hơn bạn. Nước Nga Putin phải bị tiêu diệt.
Viva Ukraina
Thứ Sáu, 25 Tháng Mười Một 202210:09 CH
Tuyên tử hình ‘dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang.
Bọn CSBV gây cuộc chiến xâm lăng 1955-1975 và bọn tay sai làm chết 5-7 triệu người cả 2 miền Nam-Bắc là đáng bị tử hình nhất !
"Có tiền mua tiên cũng được!" Vì tiên ở thế gian rất cần tiền , khi có tiền rồi thì tiên ...bay !
Thứ Sáu, 25 Tháng Mười Một 20221:55 SA
Tôi dân vốn thuộc Miền Nam
Trước kia hạ mục "đồ Man đồ Lào"
Bây giờ hối hận làm sao
Việt Nam thời Cộng thua Lào thua Miên
Thua nhất về khoản quá hèn
Tôi xin tạ lỗi Hun Xen thưa ngài
ai nói hồ tặc sáng suốt ????
làm nhiều hay ít thì hồ tặc vẫn là hồ tặc , nếu sáng suốt thì đã không khiêng chủ nghĩa cộng sản về tròng vào cổ dân Việt Nam . rốt cuộc bán chủ quyền đát đai biển đảocho tàu cộng để hồ tặc và lâu la tiếp tục ngồi trên ghế quyền lực của dân tộc VN
Thứ Năm, 24 Tháng Mười Một 20227:56 CH
Dân Vịt năm (gốc Vịt Cộng) khg bao giờ xin lỗi.
@
Chết con đỡ tốn lon gạo