BBC: bbc

RFI: Tin tức liên quan đến Việt Nam từ RFI

RFA: Bản tin tiếng Việt của đài phát thanh "Radio Free Asia" (RFA) về Việt Nam và thế giới

VOA: Tin tức chính xác và đáng tin cậy về Việt Nam và Thế giới

SGB: Tổng hợp thông tin các báo