Giáng Sinh trong trại tù cải tạo - Lão Phan Phan Đức Minh

Thứ Ba, 21 Tháng Mười Hai 202111:55 SA(Xem: 1285)
Giáng Sinh trong trại tù cải tạo - Lão Phan Phan Đức Minh

         

5GbihH-NRehOcIVWy3WOdYRiOCztizmrBvH_gobZV49Qfq1ekWPfnk__RQCUyN5Ip_D39C8Yi7EKCbn1j645I9mkXE6U1XxdaiLq1VSt2c8wtXVKq77QpqbBerBB3A


            - Pictures of communist re-education camps located in mountainous areas –

                                                                   ***


                     Christmas  in the communist re-education Camp                           
                                                                                                  *                                                                                                                                                                                                                          
    ( This short story has won a Prize in the " Christmas Memories writing competition " organized by " Our Sunday Visitor " , a magazine published extensively in the United States. All the stories entering the contest had to be written with the limit of about 300 words . Thus, the story would be too short but also really significant. That’s a rather difficult matter for competitors. However, with a little experience of a writer having won lots of literary prizes in various domains : Poetry, short sories, current event discussion, historical and political research etc...( in Vietnamese and English languages ), I decided to choose a subject with content that I thought nobody would write about. It’s a decisive factor to win. Expectedly, It’s won the 2nd Prize.  Christmas  is coming again; I’m  delighted to introduce this real short story to my dear young friends, most of whom can’t read and understand easily the Vietnamese language ). 

                                                                      *
  After the iron door of House No. 10 – reserved for dangerous and high-ranking officers of the old regime – was closed and locked carefully, Father Anh, former Lieutenant - Colonel director of catholic chaplain services in the RVN’s 2nd Military Zone, secretly and briefly told me, " We will have a special Christmas Eve tonight."   " Where, Father? " I asked. He replied, " Next to the restroom, at the dark corner, the sleeping places of our fellows : Thanh, Tam, Vinh and Kinh."    - " When? " I asked the elderly catholic priest. "After the nightly meeting," he said.  I wasn’t  a catholic at the time, but Father Anh, with great effort, had been gradually leading me to Jesus., the Savior of the world.  After some arduous challenges, I was completely conquered by Faith in Jesus, the Savior of miserable people like me, who had been detained in various communist  re-education camps for 12 years plus after the collapse of South Vietnam government in April 1975.
  In that dark corner of House No. 10, Father Anh celebrated Christmas Eve liturgy for our group of 5 prisoners in a special and secret atmosphere of the communist prison. When another  prisoner fumbled his way to the restroom thereabout, one of us would signal by clearing his throat, and we pretended to be talking about the next day’s work or the forthcoming family’s visit. When silence and security returned, we resumed our liturgy…
    Nowadays, I’ve been a Catholic, and I will never forget it. 


                                                                                     Phan Đức Minh
                                                                                        - Member of the International Society of Poets
                                                                                   - Outstanding Figure in Literature 2004 of Asian

                                                                      Community & ASIA Journal in San Diego, CA.                                         


Lược dịch :  RQrzGRCsuE1erzS6XlY8DvWZOfDnnss7PkUndU__ZQx0fcf-QUX-bfQswPz7ESt2Lvl5BXl7Bw3tHbZZwZ6XnfReW25bMZdQWavv8dnHT4at_IWBpqe8FrtKdCg3Hg


Giáng Sinh trong trại tù cải tạo

                       *
                                                                                                                                                                                                                                                               
    - Câu chuyện ngắn ngủi này đã đoạt giải nhì trong cuộc thi viết "Những kỷ niệm đặc biệt về Lễ Giáng Sinh" do Tạp Chí Anh Ngữ  "Our Sunday Visitor " phát hành rộng rãi trên đất nước Hoa Kỳ, tổ chức. Tất cả những câu chuyện dự thi chỉ được viết khoảng 300 chữ. Đó là điều khá khó khăn cho những người dự thi vì câu chuyện sẽ quá ngắn mà lại phải đầy đủ ý nghĩa. Tuy nhiên, với chút ít  kinh nghiệm của một người viết, đã từng đoạt nhiều giải thưởng có tính cách văn học trong nhiều lãnh vực khác nhau như : Thi Ca, truyện ngắn, tham luận về thời sự, nghiên cứu lịch sử, chính trị vv... (  viết bằng Việt và Anh Ngữ  ),  người viết đã quyết định chọn đề tài với nội dung mà mình nghĩ rằng sẽ không có ai viết giống như thế.  Đó là yếu tố quan trọng để thắng cuộc. Quả nhiên bài viết đã đoạt giải nhì trong 1 cuộc thi khá lớn. Giáng Sinh lại đang tới, người viết hân hoan giới thiệu bài viết ngắn ngủi, nhưng hoàn toàn có thực này tới độc giả, nhất là các bạn trẻ thân mến, là những người phần đông đọc và hiểu chữ Việt không được dễ dàng cho lắm. 

 

                                                                      *
  Sau khi cánh cửa sắt của Nhà tù số 10 – dành giam các Sĩ Quan cấp chức bị coi là nguy hiểm của chế độ cũ – đã đóng lại và khóa cẩn thận, Cha Ánh, cựu Trung Tá Giám Đốc Sở Tuyên Úy Công Giáo Quân Khu 2, Việt Nam Cộng Hòa, nói với tôi một cách bí mật, ngắn gọn :" Đêm nay chúng ta sẽ có một Lễ Giáng Sinh đặc biệt."    Tôi hỏi " Ở đâu Cha ?". Cha trả lời " Ở bên cạnh cầu tiêu, trong góc tối, chỗ nằm ngủ của mấy anh bạn : Thanh, Tâm, Vinh và Kính " đó. " Khi nào ?", tôi hỏi vị Linh Mục già. Cha nói, " Sau cuộc họp thường lệ buổi tối ". Tôi không phải là người công giáo vào thời gian đó, nhưng với những nỗ lực lớn lao, Cha Ánh đã dần dần hướng dẫn tôi đến với Chúa Giêsu,đấng cứu rỗi của thế gian. Sau nhiều thử thách gian lao, khốn khổ, tôi  đã hoàn toàn bị chinh phục bởi Đức Tin vào Chúa Giêsu, vị Cứu Tinh của những người cùng khổ như tôi lúc đó, kẻ đã bị giam cầm hơn 12 năm trời trong nhiều trại tù cải tạo ở nơi rừng sâu nước độc, sau khi chính quyền Nam Việt Nam xụp đổ vào tháng  4 - 1975.
  Trong góc tối của nhà giam số 10, Cha Ánh đã tổ chức Lễ mừng Chúa Giáng Sinh cho  nhóm 5 anh em bạn tù chúng tôi trong khung cảnh bí mật và đặc biệt tại nhà giam của cộng sản.  Khi 1 người tù khác lần mò tìm lối vào cầu tiêu, tới gần thì 1 người trong nhóm ra hiệu bằng cách hắng giọng để cùng nhau giả vờ lái sang câu chuyện lao động ngày hôm sau hay chuyến thăm nuôi sắp tới của gia đình. Khi yên lặng và an toàn đã trở lại, cả nhóm lại tiếp tục buổi Lễ Mừng đón Chuá Giáng Sinh.
  Ngày nay, tôi đã là người công giáo và sẽ không bao giờ quên được câu chuyện đó. 

                             
                                                                                                   San Diego - California
                                                                                                      Phạm Ngọc Nhiễm

Số 10 B  -

Ảnh đẹp về Chritmas & New Year

                             *

0x8owsT_ACNn241HJgNIcTitBnefKl-US5p8Up-QERV8qgjSYTzdlE6SWszNOjbLkHFZ8ZX4scGajQmJn21PemsaeVhBDNjTaP25sJxJdIAsCxN93dF4kDsQ8rV-BdtQYL-mBS-k


2EaabAoFXyGwr3iSZeNRmWffdmyMDASkp5BkmXYuMTKwnOlfPldViqcBCPOVnRkveibWkAj-YanVACI-whybkCMOsHmCGkDgAyNAxP6Ri8OCsLGGFmLK0bgdxs4mITgK6VaQjUVn


ziRLFdYdP4njsj0twni88-9PbnEkgUErcaigHnYLiQ8KRiZzRW1daiSn0r4BXvoza10eKxA6pIqhAUVnCg7BWjtT6jSpL5yY8bmLNb6_yde_veuotNOebFZb-BMPfOyUDO0EpVIz


alIHxyBOwYTVb9iqanQBQZCXWTKCl0_46KtBxYch4eXNR8ns8_ReujH2-s3CY6ZkvN28F5-WGEmqZ3lDSlpQRA4OkrHPhIJjUN3JsyHIKZZDejrGwO51ZEHVCu4R4bfGpwCggg2W

IPN6vOdfreyQYPDJM5jWxkEz77Okn7jSnl62XScKd0ZePC3lU-Oo91AfemgxWanTMPy2NbuisrL1947MWyKWJle4bcHWEUOMwC1msb0Hh6P-9PNiTh5TbJpgbiNNzAjhTGCA4-Ds


cTX5wE8EPPDzwL9QQxN5nqWdvf3bwRak7EA1-8oRGGAVVrK-nwXo1UolV0ZBA4x9KlMmSeF5L8ltGhTH0Gh0oGjeYj_IszTwks5n909bLD8tV_BwjIDDt5kBLYRpZPraAJuKB_Cg


zfrBRzRbpoKBLH6O2TP9m4GBNZ2P2I8nzCsOEpEXTrjtdXzdr7Ur3eZ-Q5Q8x3f0JpmrStZRDFWboj5y0dSIgyHTzWyvtF-Om9nysDOhUgSw2qWb9KPtatKqdyzVDmPMIWHnPtPB


Qc6txgS5t1xtfMcZawd306iT5AZ5FxlidwkvFV81ViULwn0_kjhccOVQi5ywAzSTQXKsmfw0EQUvLzcX38kSSB-VCddxYrh7tEiYIrg1NRE6gj6EFS3D38zknChaYrCC2mN8Ze04


Rjp_cYFoL7R3Bbwu95x4X6cmjmeAwtCK0QuEyC2pW-DPCvzmbdtlq4HY96R-iAHZE_IRbXD_8py4uihaXOonMIuQixYmD21aNhDnIdjKSsBxmq0RiCuj8ecBe8D-HizyHGKKqwls


aCMlCj-w7hUiSWDVWxgXcFUGfZ6wY0XJIn--aN9WbDsCVJpVdjh8cJUEXcF3QFFVNe-bqlgcsWXI8CgOFOnAIZD5Qi4BBg2hl0q5Awyx8Uq9SlF3-BhgvW38siIs4CvUXap_U4Zi


xa1mzrSzngaMF2vq63QaxWgnoTssg8QCNnQKm_kZcWnykTFXjYo6_FE2COOy-E4XSvz5pMnv26wYakw-bmhqIqaQ4SMyzePSluWszqYkxynX0hgty_NPZ0zA3toAGqJf4k_Moafw


r7G6qJDeIWUxjy4W0DCRwnb0qJ9XfX8b4R89OP2NKZHiu_1wz4wB7S_IJiILZdAP06D0pYe5A13rvBecqzseJqcDk5zAtpb5LCs1h-GOZ4skxy5g-XX_1m0DQPBP4nXqkzzNnhQ9goRjAuH1NiLCiDfOHr9Aww5HMDZ-ZlLGwKyi4JVnTx6KWIbOIljZWRQGpPNjjrhpiKNY1g2Fy_oMMN57hWkRdeIBS2DOyuPFLz4ewqw-1GALQ_3l2lduMSZdWM-nnLPoTfxOL1Am


GKbl25RF4UeWIPx4a4-POc_w1VmUQ_wWOzGA1_IWLbpBe5AHZPQqxrYVwvrDpKJXSpnIeuv7e1sDYDoLEwECTsUudtk7L7-kCl7HTUNg_QxHRYrSoPC7hiMzNxIIfzay61wmzfh8


fBQYTDyc-W_qVozCWB7sjOb-AyfStzpeq1DhZCYc1vK83BD7e5wd9VEbh_u30sSlVpCwEB8lxVirJEZ2C9-lDjMfhW7RXy4brNkhBkMN267kPGtJ0wXc5FDWhUWDkPKmWZqkyuMw


P1vd-Ns5tnCq8qNKWx_AyI7oGxIAsU8pClYoQOV5j1dReAfsxFSgetMn22mLEXq99v_VCFhVgS48pGkHzD8xB0U_iSs8qe9flFNnvkI3Usgf1q1Vze4CY8dlujDJtryZeDNET3T8


Số 281  - Ảnh đẹp :

Ảnh …đẹp về mùa Đông giá lạnh

                           *

0_aMmmjSFAXNAcbu2OL7tZZFJ0LND_LFwufrADRgPK_QERp99bSzzMPqsOOjUi1VEa9XWmwezdq8VIAtWotIBXBe2d_CwuywF4AoxoIRqNyvuIT7FBU2tzsL3Tcjbkz5YyOdCvsr


Mắc áo ấm cho thú cưng .


uCz9OKTsoerxoTyYbSaEH7upyZzix4glZAAxEMRQqc8uxfRk6FgeWhF6utoQ_vUr_4rZMA0YnfBXAI_G8CtcU6GWp_2mjHbYm3tAlgn97E4_YgQoJMBpl64pGcuzErG29uRQCGyZ


Đem theo gấu bông cho ấm.


h0iaw9VWEH_0wY9KNxV1Zr4rG05FCO3wiDpd8shdYYUllf7zaH2Fzdotvp78qMl5_XQRuVTC3Nzot3YTxorhvtbfwhecoff_coxRV9naCoNOpo0C-XBi3STEeY1YwrIOC89COCSb


Giữ ấm trong lớp học.


D2dfcPJi9I_KoV87CM-7U6s5Hl1XcQBiSXeVSKrSt878Pcel0VkvkMybFj_ou26mLauW-FlITHQSfaacxKVq0W-GXX1Y3hMXhzibiT4wE1l4r1CoNPZBIRiQ9PptgHHG8B-Xath6


IID3bdpeQZuTW4vTvSrUGJsf8Sm8tZfmONnVp-VOQ8EcQXCgDytGpbm_aDixH84LWYWI47-d7o4LZPRWfwzu4seI1jbvtndIJig02a7BKvzw2YE_vaqGFhBZhF6hWguWcoeQvgmV


-4Jjaj5rnCkc03KWYWnrd8wRSg8DbUKOGjTwR2AnGhkKsnHLYmsSaoT5DALTZxdaf7GD9FQdpkZGfuH-cka1pg8LbJ1otXPjU6kwv1YtiyhbQlzlhMihjsylN2ImFUjLIIHf_jLn


8WHUDR_R08x9EmPLZ_Zr-i1eE9wmJzwnxfRCgkhRXDLXl68hZG7HTh6up8rbrgNBn7KzeRdK39Ne8AspP7hvxfLMQR7fRKdsPfGQ0k0ixzWTqnuUCxr3Y3VGCm3iNn2JfNCtJFNY


Vtp-eDC50hKXy51jUBnJthrZWQpq093PI_JDuuoQV_Ky4_TkR57R6fFp3MQNJqR5VRC4wzhk4MCNn3mOxigIt7WEcBfnu-Zl8GAaL7nzcwa4S_jWMGDZ9q3xjuR6nlGxBfganUqm


8CUFTeDwMflRTWK7uiJrWpA61kXfqxWLEvBqLtKtBxgkPlzAZ-xyenO6pVW1BjkFSY8nxpT0Df8zXovSrBxK0IQ2LX-Ck0WixNvHZ4RWe1d5u1ooo4wdNav7yB0uYqJuABlGjzza


4l3AOSBWsOi7GHfVEtdPexMUy3ar3HrZn_6-HXySGnpW_ylFuG6KQZLqGyUXrRK2LgzE1CYWVhtbBbfDtxOMlfZpiGqPbqbvjDbSWTLOkCMNKU_3CHMSXrhbH-ECEKwEEYF0tMTn


CcUnX_LsdKIRu0lFxtrbhFu2dsVoyBCI3xt4UoKXtmgtewpdqtPq9aBT3tOStRYEdkroXE3XQFQzF55mh0Ly_wZsZIrYiOZzbkwBIOCN0c0YTv62t2Lp1XfwPH38K0nN38qKuEBm


  Lão Phan sưu tầm


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn