Đơn khiếu nại - Hà Thượng Thủ ( Gửi Đồ Ngu )

Thứ Năm, 18 Tháng Năm 20231:26 SA(Xem: 4054)
Đơn khiếu nại - Hà Thượng Thủ ( Gửi Đồ Ngu )

HCM-CaiLOn 4
Đơn khiếu nại - Hà Thượng Thủ

Gửi Đồ Ngu

 

Đơn thưa chấn động cả hoàn cầu *

Do nỗi oan tình kể đã lâu

Ba mốt triệu lần từng thưởng thức

Một mình khiếu nại chắc lần đầu

Vạch trần tính cách hay phân biệt

Đòi hỏi nói năng chẳng thuộc lầu

Danh có chính thì ngôn mới thuận

Tên sao kêu vậy khắp năm châu !

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

31/5/2021

* Đơn thưa do Đồ Ngu sao lục:

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn