TỰ TRÀO – THIÊN ĐỊA DU DU _ NGUYỄN NHƠN

Thứ Ba, 04 Tháng Tám 20204:01 SA(Xem: 2427)
TỰ TRÀO – THIÊN ĐỊA DU DU _ NGUYỄN NHƠN
60pTỰ TRÀO
Nghe Cậu Bạch, Em Phước khen lao
Mới thừa thắng xông lên
Tào Thực xưa tài hoa
Bảy bước một bài thơ

Tôi nay còn ngon hơn
Hễ mở miệng là nói thơ
Buồn tình lại nói vè
Không thèm nói thành câu nữa
Coi vậy có ngon không?

Chị Ngoan của Phước nghe thấy
Mới háy nguýt quở rằng
Già đầu không nên nết
Đã lếu láo còn tự khoe
Thiệt không biết mắc cở
*Dõm
Nhơn dõm Tự Trào

ĐĂNG U CHÂU ĐÀI CA
    Tiền bất kiến cổ nhân,
    Hậu bất kiến lai giả.
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ.
    ( Trần Tử Ngang )
    Dịch nghĩa:

    Bài ca lúc lên đài U Châu
    Trước không thấy người xưa,
    Sau không thấy kẻ sắp đến.
    Ngẫm trời đất thật vô cùng,
    Một mình bùi ngùi rơi lệ.

THÀNH NHƠN DU DU

Thành Nhơn chữ nho chũ nhứt hổng biết
Cũng thấy mình du du như trời đất du du
Du du từ Việt Nam du du sang Mỹ quốc
Ở nơi đâu trong trời đất Thành Nhơn cũng du du

Nguyễn Nhơn
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn