AI GIÀU HƠN BILL GATES?

Thứ Bảy, 02 Tháng Mười Một 20194:00 SA(Xem: 874)
AI GIÀU HƠN BILL GATES?
Có người hỏi người đàn ông giàu nhất thế giới, Bill Gates, "Có ai giàu hơn ông trên thế giới nầy không?" Bill Gates đã trả lời, "Có, có một người giàu hơn tôi." Sau đó, ông thuật lại một câu chuyện.Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
" Lúc tôi chưa là người giàu có và nổi tiếng, tôi đang ở sân bay New York thì thấy một người bán báo.
Tôi muốn mua một tờ báo nhưng thấy rằng tôi không có đủ tiền lẻ. Người bán báo nói, "Tôi đang đưa cho ông cái này miễn phí." Vì sự khăng khăng của anh ta, tôi đã lấy tờ báo.
Thật trùng hợp, sau hai đến ba tháng, tôi hạ cánh tại cùng một sân bay và một lần nữa tôi lại cần một tờ báo. Người bán báo lại cho tôi tờ báo một lần nữa. Tôi đã từ chối và nói rằng tôi không thể lấy tờ báo vì hôm nay tôi cũng không có tiền lẻ. Anh ta nói, "Ông có thể lấy nó, tôi đang chia sẻ nó từ lợi nhuận của tôi, tôi sẽ không lỗ vốn đâu." Tôi đã lấy tờ báo.

Sau 19 năm, tôi trở nên nổi tiếng và được mọi người biết đến. Đột nhiên tôi nhớ đến người bán báo đó. Tôi bắt đầu tìm kiếm anh ta và sau khoảng 1 tháng rưỡi tìm kiếm, tôi đã tìm thấy anh ta.

Tôi đã hỏi anh ấy, "Anh có biết tôi không?" Anh ấy nói, "Vâng, ông là Bill Gates."

Tôi đã hỏi lại anh ấy, "Anh có nhớ một lần anh đưa cho tôi một tờ báo miễn phí không?"

Người bán báo nói, "Vâng, tôi nhớ. Tôi đã cho ông hai lần."

Tôi đã nói, "Tôi muốn trả ơn sự giúp đỡ mà anh đã dành cho tôi lúc đó. Bất cứ điều gì anh muốn trong cuộc sống của anh, cứ nói với tôi, tôi sẽ thực hiện nó."

Người bán báo nói, "Thưa ông, ông không nghĩ rằng bằng cách làm như vậy, ông đã không thể sánh được với sự giúp đỡ của tôi à?"

Tôi đã hỏi "Tại sao vậy?"

Anh nói, "Tôi đã giúp ông khi tôi là một người bán báo nghèo và ông đang cố gắng giúp tôi bây giờ, khi ông đã trở thành người giàu nhất thế giới. Làm sao sự giúp đỡ của ông có thế sánh được với sự giúp đỡ của tôi?"

Ngày đó tôi nhận ra rằng người bán báo giàu có hơn tôi, vì anh ta không chờ đợi để trở nên giàu có để giúp đỡ ai đó.

Mọi người cần hiểu rằng những người thực sự giàu có là những người sở hữu một trái tim giàu có hơn là rất nhiều tiền.

Có một trái tim giàu có là điều rất quan trọng.

---
Someone asked the richest man in the world, Bill Gates, “Is there anyone richer than you in the world ?”

Bill Gates replied, “Yes, there is a person who is richer than me.”

He then narrated a story.

“It was during the time when I wasn’t rich or famous.

“I was at the New York Airport when I saw a newspaper vendor.

“I wanted to buy one newspaper but found that I didn’t have enough change. So I left the idea of buying and returned it to the vendor.

“I told him of not having the change. The vendor said, ‘I am giving you this for free.’ On his insistence I took the newspaper.

“Coincidentally, after two to three months, I landed at the same airport and again I was short of change for a newspaper. The vendor offered me the newspaper again. I refused and said that I can’t take it for I don’t have change today too. He said, ‘You can take it, I am sharing this from my profit, I won’t be at loss.’ I took the newspaper.

“After 19 years I became famous and known by people. Suddenly I remembered that vendor. I began searching for him and after about 1½ months of searching, I found him.

“I asked him, ‘Do you know me?’ He said, ‘Yes, you are Bill Gates.’

“I asked him again, ‘Do you remember once you gave me a newspaper for free?’

“The vendor said, ‘Yes, I remember. I gave you twice.’

“I said, ‘I want to repay the help you had offered me that time. Whatever you want in your life, tell me, I shall fulfill it.’

“The vendor said, ‘Sir, don’t you think that by doing so you won’t be able to match my help?’

“I asked, ‘Why?’

“He said, ‘I had helped you when I was a poor newspaper vendor and you are trying to help me now, when you have become the richest man in the world. How can your help match mine ?’

“That day I realized that the newspaper vendor is richer than I am, because he didn’t wait to become rich to help someone.”

People need to understand that the truly rich are those who possess a rich heart rather than lots of money.

It’s very important to have a rich heart

Nguồn: sưu tầm
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn