Lưu Trọng Văn - Lại hứng chí bàn chuyện nhân sự : Không gì là không thể

Thứ Bảy, 23 Tháng Ba 202411:59 SA(Xem: 512)
Lưu Trọng Văn - Lại hứng chí bàn chuyện nhân sự : Không gì là không thể

nptrong_05

Thực tiễn đã rõ về vị thế và vai trò của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đảng cầm quyền hiện nay.

Nhưng cũng phải nhìn thẳng một sự thật rằng bác Cả do tuổi cao sức yếu khó có thể xử lý, điều hành việc đảng, việc nước với mật độ cao được. Cách tốt nhất là nửa khóa 13 này, đảng nên tổ chức Đại hội đảng bất thường để sửa điều lệ đảng tôn vinh bác Cả là chủ tịch đảng.

Với uy tín của mình trên cương vị chủ tịch đảng, bác Cả vẫn có thể quyết được những chiến lược của đảng và đất nước. Khi sức khỏe bác không được tốt thì chức chủ tịch đảng thành chủ tịch danh dự, luôn vinh danh công trạng của bác đối với đảng.

Nếu phương án trên được thực hiện (với đảng cộng sản Việt Nam thì không gì là không thể) thì vấn đề nhân sự tứ trụ sẽ dẫn đến “vui vẻ cả làng”, khi vị trí tổng bí thư không còn là vị trí quyền lực độc tôn bao trùm nữa.

Với việc bác Cả làm chủ tịch đảng, thì bác cũng được giải tỏa khỏi sức ép dư luận và sức ép điều lệ đảng “không làm tổng bí thư quá hai nhiệm kỳ”. Đồng thời tứ trụ sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

Cụ thể, từ nay đến đại hội 14, sau khi ông Võ Văn Thưởng - người trẻ nhất trong Bộ Chính trị nghỉ…hưu, và bác Cả - người già nhất trong Bộ Chính trị lên chủ tịch đảng, thì tứ trụ sẽ khuyết hai ghế chứ không phải chỉ khuyết một ghế. Như vậy sẽ chẳng cần phải lăn tăn khi cả bà Trương Thị Mai lẫn ông Tô Lâm, những người hiện đủ tiêu chuẩn tham gia tứ trụ vì đã qua trọn vẹn một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, đều cùng vào tứ trụ.

Như vậy tứ trụ sẽ gồm ông Chính, ông Huệ, ông Lâm, bà Mai. Đại hội tới chỉ còn ông Trần Thanh Mẫn, Đinh Tiến Dũng và Trần Cẩm Tú là đủ tuổi để tái cử (do ông Thưởng và Tuấn Anh cũng đủ tuổi nhưng đã ra khỏi Bộ Chính trị). Ông Dũng sinh tháng 5.1961, ông Tú sinh tháng 8.1961, ông Mẫn sinh năm 1962.

Đại hội đảng 14 khai mạc đầu năm 2026, các ông Mẫn, Dũng, Tú còn được vài tháng chưa tới tuổi 65 - tuổi không được tái cử. Nếu các ông Mẫn, Dũng, Tú vẹn toàn không phải viết đơn “xin nghỉ hưu” như các ông Phúc, Bình Minh, Thưởng. Thì theo quy định của đảng và nếu được tái cử ủy viên Bộ Chính trị khóa 14, chỉ có ba ông này mới đủ tiêu chuẩn tham gia tứ trụ khóa mới, vì ba ông là nhóm duy nhất trong Bộ Chính trị khóa 14 đã qua trọn một khóa ủy viên Bộ Chính trị là khóa 13.

Và thêm một nếu nữa, nếu tứ trụ khóa hiện nay sẽ không ai là “trường hợp đặc biệt” để tái cử, thì tứ trụ khóa mới sẽ khuyết một ghế. Chính vì vậy, có khả năng những ai tham gia tứ trụ hiện nay sẽ “buộc” là trường hợp đặc biệt hết nếu các ông Dũng, Tú, Mẫn không được chọn tái cử ; hoặc không được chọn vào tứ trụ khóa mới.

Còn một khả năng “nếu” nữa do Ban chấp hành Trung ương khóa 13 quyết định. Nếu có chức chủ tịch đảng dành cho bác Cả rồi, còn lại tất cả ủy viên Bộ Chính trị quá tuổi sẽ đồng loạt nghỉ hết ; thì Bộ Chính trị khóa 13 như trên đã nói chỉ còn ông Mẫn, ông Dũng, ông Tú tái cử khóa 14 cùng chức chủ tịch đảng của bác Cả.

Nhưng từ giờ đến mãn khóa 13, sự thể còn xoay vần. Không biết trong tứ trụ có đột xuất ai nữa hứng chí “viết đơn xin nghỉ hay không”, hoặc ông Mẫn, ông Dũng, ông Tú cũng hứng chí “viết đơn xin nghỉ” hay không? Mọi sự lại chao đảo đúng “quy trình”nữa thì việc bầu bổ sung các ủy viên Ban Bí thư vào Bộ Chính trị khó mà không diễn ra.

Tuy vậy, theo quy định của đảng thì Ban chấp hành Trung ương có quyền biểu quyết các trường hợp đặc biệt, không phải ủy viên Bộ Chính trị trọn một khóa vẫn có thể tham gia tứ trụ. Như vậy sẽ có cơ hội cho lớp kế cận là thành viên Ban Bí thư hiện nay tham gia tứ trụ khóa 14, nếu được bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13, hoặc được bầu vào Bộ Chính trị khóa 14.

Các ủy viên Ban Bí thư hiện nay còn đủ tuổi vào Bộ Chính trị khóa 13 và khóa 14 là:

Lê Minh Hưng, chánh văn phòng Trung ương Đảng sinh năm 1970. Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban Tuyên giáo sinh năm 1962. Đỗ Văn Chiến, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc sinh năm 1962. Bùi Thị Minh Hoài, trưởng ban Dân vận sinh năm 1965. Lê Minh Khái, phó thủ tướng sinh năm 1964. Lê Hoài Trung, trưởng ban Đối ngoại, sinh 27.4. 1961.

Đó là chưa kể có không ít ủy viên trung ương trẻ tài năng của khóa 13 sẽ được bầu vào Bộ Chính trị khóa 14, và được Ban chấp hành Trung ương khóa 14 xét diện đặc biệt vào tứ trụ.

Hú hồn!

Vậy thì sẽ khỏi phải lo tứ trụ không có ai!

“Không gì là không thể.”

Nhưng có một điều bất biến đó là cái gì “không thể “mà hợp lòng Dân thì tồn tại. Cái gì “không thể”mà trái lòng Dân thì… biến.

Vậy thì tại sao lại không chọn những cái tưởng chừng không thể nhưng ích nước lợi Dân và được Dân ủng hộ, tôn vinh?

LƯU TRỌNG VĂN 21.03.2024

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn