GIÁO DỤC CHỢ TRỜI - HÀ PHƯƠNG

Thứ Tư, 16 Tháng Chín 20202:53 CH(Xem: 866)
GIÁO DỤC CHỢ TRỜI - HÀ PHƯƠNG

tiến-sĩ-giấy-1
GIÁO DỤC CHỢ TRỜI - HÀ PHƯƠNG

Chợ trời giáo dục kiểu đười ươi,

Bằng cấp như ai chớ có cười.

Tiến sĩ “vờ-mờ-lờ, lắm lắm,  (Do chữ V-M-L= Việt-Miên-Lào)   

Cử nhân “hoạn-lợn-lộ”, rươi rươi.  (Hoạn lợn, họan lộ = Thiến heo, công danh)

“Ngu như tại chức”, không toi mặt,   (Toi = Tiêu, mất)

“Dốt tựa chuyên tu”, chẳng hổ ngươi.   (Hổ ngươi = Tự ái, xấu hổ)

Cũng bởi “hồng hơn chuyên” thế đấy,

Chán chê nông nỗi cái chai lười!   (Chai lười = Ương ngạnh, cứng đầu)

HÀ PHƯƠNG ( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn