Tướng Đỗ Vào Nhà Pha _ Trần Đức Phổ

Thứ Ba, 28 Tháng Hai 20235:08 CH(Xem: 726)
Tướng Đỗ Vào Nhà Pha _ Trần Đức Phổ

DoHuuCa 2
Tướng Đỗ Vào Nhà Pha

Tướng Đỗ phen này có lẽ tiêu
Vận xui lành ít dữ thêm nhiều
Dẫn quân cướp đất vô cùng giỏi
Chạy án đớp tiền quá cỡ siêu
Những tưởng thành công rồi hóa hổ
Ai dè thất thế lại hoàn miêu
Cũng mong đồ tể buông dao sắc
Vui cảnh nhà pha tuổi xế chiều.

28/2/2023
Tú Điếc
--
tranducpho
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)