Tạ Ơn - Lão Phan

Thứ Tư, 24 Tháng Mười Một 20215:53 SA(Xem: 216)
Tạ Ơn - Lão Phan

Thơ song ngữ :           


pi0eHt2CiLwpnlm_5oHiwgLdyPH3_RkvO5hR89fCNn73y4WyhFa_TptWhLzf2NLKny1dkS7bZSVblLiYTpduek1bIajjsIYham7YH-tGADO4SJvd4jJdGPCpLp6GoOFxpcC5Pp5z          

         Thanksgiving

                        *

Thank you, Lord, for the Summer days,

The beauty of flowers, warmth of sun,

And for the last pale blossoms

That stayed till the season was done.


                            *


Thank you for the Autumn days,

Of sapphires skies, trees on parade

In brilliant colors that I know,

The Master Artist has made.

                       

                           * 


Thank you for helping me cope

With the trials that came my way.

Thank you for this passing year…

For every hour, for every day.

                           *
Virginia  Luers


Phỏng dịch :


p8ekKh2hD3qfJFIgZil_oy6GTJage5vL3B9RBhKMc5BKLp1IAHaE2ondr1C9c2yZPAoFk0CP2-XFyCk4whzOFgqqIjFFahepO5GeVwCxOPFVCAfz9IzAnn9WHPZOlt4p6I5g6BIF

                          Tạ Ơn

                                *

Tạ ơn Thiên Chúa, đã ban cho những ngày mùa Hạ,

Nắng ấm mặt trời, rực rỡ muôn hoa,

Những chiếc nụ non cuối cùng dù đang héo úa

Vần ở trên cành, cho đến lúc mùa Hạ đi qua. 


                            *

Tạ ơn Ngài, ban cho những ngày mùa Thu,

Cây cối phô trương dưới trời ngọc bíếc,

Rực rỡ muôn mầu , làm con thấy được :

Bàn tay tuyệt vời tạo nên  cảnh đẹp trời Thu.


                             *

Tạ ơn Ngài, cho con  đã vượt được qua

Bao nhiêu khó khăn trên chặng đường xa..

Tạ ơn Ngài , cho con tháng năm trôi đi yên ổn,

Dù rất nhiều thử thách nối tiếp diễn ra….

                             *

Số 22 –Thơ AV - Ảnh đẹp về Lễ Thanksgiving

                                       *

6Wb8ZZem74VPtjlVnS-TNIXgbzWqLvdGbws-QSsc6kjGrP9RbGvoEZOXzAv7iEN7Jg2P6yhLybqmAmqdsSKnH_aQ4P5sgr_B51srEaC-8wDv-Tfup2eDDxRVF9l0HE_wlJej5vij


Nf74aQayB4c05oVK5UeaEV7QkgFj6KLhXsFdSUR4fGj5cjYPH_t-Dx_Z6PVSao50vcHWkShMLXtOR5fg2TVuXR7PB3lZvMolgmbgiw4lNPsp5v5uJN9s-2IxrTf8aKU8mz2dHEia


6qIg8SMV2iDuEVI1hqgXzlVViA9lX462oQ6ZBb041pS7C2vNFXl1H3SzYmoK2YJHCbkNA0u3pkRlrjRldoI8ry7y4SGD2KWIeedIaR3UeUyZqOOKGfd0IYoPzT3K9yebhzjXAVPE


PIAt5IHx7C1yV_UFHTL1SOMS5OiCj9FNn0S2Orv9jGpxB1ZuFakwcM5D0dlrUyTmfsgRu8QeXEEsbMDiF3bA4-Bwapd45d3_haZ8Od0osQt9twJnXESl-Lw1SyyniISTwACkQPEv


PewKmk6HDCHRC6YpnZDTn-PIGbK9nMfRoP_0ji66sjqnyRbT-CNKdBg84iUs5KZ8Tzg-jiRBR_lTdYWv3RmDsURNkHH0cvW9QPh2-xqphU1tYGJQaaumuqItRF6Ty65KbnrumjCU


ZnXa5zrPEVvDhfN-o9WSfadfng308mTGY7SE5g1G7V9Rsg8KtW_2UfjEoGt-A3793Bt74zsW6WR9tYwVjmHNc-FJeopbwW1U1UiXvl0pQvBthTxSOJAihCDHkvcOMFcRuw6kcm2O


trq89noKIvefBYZc5ai0eMHtVYn5m73qtcVsi8r0qZO6Ao4eMwcTHCvoFHtFeVO2vayipUulFYrreJJNLIePu7fmld8QOlGlY25t4K4E47uVeW-qxKzbm88Akmr_wRxzQO8AMlUC


yQms9POLqavqoK-mWjZvjtGdSUmzF1tsXxyetxG0joS-WYlvkkY4_5cqZFS2cCf2i9AuuY9mbxCK7y6f3Yc8gPdV29CJoXK4EkDbTzBsRxkvLhJO0D4dJGbva2tUstTbPBWEio2e


HRb7_EpCWzSYlMQG7Ngg462Gzr-ZvzcxjgKnmpD4LecaRLtqSSOk-GXDyHNar5fZiEAQV7N4CXRMWWPs8SrMQZCO-V1WzyizZct8fyf5oBcbCsBXCyRwIv3JcRr7tO9qS_Amzzpz


ZdWzhrF3Jef0ARRmAwv8XH5YDY5sA1KnQPSjxjVDBQG0W9g70mkCLEl5niCnR5yrTmY9YNl91s5BIn8xHiMeW6u8-ZK45hcrbauXqnn1viH9Qne5f1IyZO3PskLoHqjp5AceC5B-


bIwiCK5qHWoyHUL2zvPILzlYCJcW3LZgqO85-FtLpL8zoIyMceNkCxUDtifb-8TfZtKBXyx3kBTq45Yi7Vfe2g3MYcw6Z3eXn51fOkx0uM1-VoL8YnZBlpZSUSxWhSiFf3FJvZP8


Xv_Au1H-seJdc_lXa6juipqZJayJhIL_QGAhWtzHrTs4Rf2eGLJQJ65-1Cf7ej2JSU-iqrEnzj39GBVX-Ovd-BIQTg4kofEP0q4M_8OQp2NGlxCXCafAu8gXOlkKGCWMjRRSOcNi


DU54gzCgOB_6OaSMPj6HYZUXONFUrprrsKl_51QLMfED848DpZuRYGM3zU5vSLvgXlwKKhWXREgM8l1nAbSDlwnvNQVWXT9xFkV8A2myGzEX2k5j3ijLOQ8gJxuDG1ZpADvuUvW2


DOzFhaOp7yASWcSCF08t5bSp9_RYC2ZDeQzm5Csc9vbYGtaoILC_U9ICxwhCjQza1ITTs6hybnqQ_POeeTT4DMuefulnBiNlxyhGTRUBJBk4aEEtWJCwUwR_cV7QUyhsHZZQSyBy


WSqHXvHjiplilgx4MdDsSMaiOF9SOiH8LvP7qbz0QVqXz6e_neQGMa6_COB_rFqEMWWUFCEfJinmbwls9OvwswMkLe_xsuCG28DWNc5M2Ee8FN2ORW4SPXJ3H4oyO8xAAOx7cXsk


j2r5fp06JYW7gXOpkIbFcgY8vOpsP5BWeIEtoNqSiHKwc2KhfNKV3QX-BGFOpO4kIGhKj7KtYVSr1WkJ4z-0e0Mvri7McbzYrrRbq87dtDO-sIAEGFbLqYpReilH4TnEtj5kTG9y


venpcjzRwCfDQbEJD5s4tFGWG3fSEdjPUQsp07l8wb5J5yxjW8ngMGMK4h4Nv0z8jf2W5kyaZMLLRWSlSSEHTRCgvYs7lIT-LfEwfA8w6zQdMoIhDxSKKmOazD7WtCf6wX8cnmiQ


e7V98Z17wK0TWm3h91aj-45hUfAN5h74Cnp_m54WBXvzoE_u6p8OahNR6Ula1M8zipMm12ig3jtFzGD0U0GetcuBAppXaX_kokpE9rYgkfq1x_ILcbg-I4OS2zhCwB5Bq8dDscIj


-UPDIAYKDt1awD03AZfZkHaio_I9yWOUVv9KVqK2D64opcx-FzZ2C6V0jGTkQeETU897kRz5LBZ_cKi3MFHEtWFxDC04q7_Nmj-uLtUVyL3Dgm4iMnoacZ0yoWNkZkAAgTnDRuCp


Sk61kHn6FGUxWP_dxiTlIGECKrMUFGi-Owfayt81R4RRf1W1n2ct130YpS42Xbuvj-Yj24eFn7WeYfVN-iCtlaa10_UIDxUE6eWl2knAMPn4Jn_YKCzsiJZ9IMsqPYeVHYBanWCq


JmVwzpSHtmeBWQFTNs3tsqKIlziUHnSwLlevq2vvEkwOeIcox_BGhi_rnRfQwaBkso1BpK9QDJnt1pKgeSbQQNDgo2VJV5oSkeTIv4mxZkyUacJAcbRpvsNHsH0Eyx0HSJRkB100


r-eiDU2WrEvtSFiDwllJJiDDpJB6U3PHkP4blupJ-ax7BWdHuDfZaUCFT67cw1_7cymiqEhHBHslCPs_buBQv1Zd7OJ-yEzwsQJ4TH3nl23Mk-XYnUMl02q3K5EBrp7aAwPIVJgr


kEMOyM9MpTrkKiv4Bd9cHrx5BCtu-_CI6C3MNo25xPz9qRRTmVIZ5YsR06NLIHX4uVynfR0l9OZ22DxqOrMPo02RY53fUeKosjgO9BwzxYIGK_3e4XWuMt7YGiDYXgdNXrFo3NTA


Gi0xRhupKueS8JHTyGhp7uy_LkULqpXXEdtwMEXaMpySclaDbzc9_BHO6-n5eCk7p4ZEPlrlkKTWB9PLW0kebFPlT_eCwIXOCC9fN1ZCQyBE46quRNwY6rTRutYqQmJ3n7HN3FKG

Số 277  - Ảnh lạ mắt :

Thiên nhiên là đây !

              *

L0X_195WQ5aGJ_tv1B0rwxoNxThxrCrIflajJGqxfGhz5F1fiC6HsTmDnJfMKbC5RcA3QjUSElFARklxkFarst27PQkSg_ruqUYQ01wPLyXRdvQMeODedB8grQWqqI8U8URxDsMq


WxtaleEYvDT_yJyFQPrJUB9jIPA7lyf22BP0CIg_NPkXvHdDTCtqfRmGwJ3ucS1Z9ttOC6_vUUK-AH6IByU-arYBX0WOyl8sQV4MXxO8w-H7ypYR-LwVoMrOniA7xYOm_kgU6Dxl


Khán giả ngồi xem…


hLUgRpujztmrfp33gCbjh7PEkcpglhZey4wzy6XMoasCVNFxkd8ZwrJReV9jRbVMIpyEIKodWd4e6yCyUDTgkz9IRJTIQNn0Q6jsGJDm8t9H0CSnjZGhquHCZl5Df-qjv_moEMDw


  Florida được xem là Tiểu bang có thiên nhiên kỳ thú và đáng sợ bậc nhất nước Mỹ., Không chỉ cây cối bật gốc mà mặt đất cũng bị "lột" lên khi  bão Mattew quét qua Tiểu bang này năm 2016.


9r-GP6JC91AEXfuerFTXe1bxF4Jhi31zVF3kaSFMZNG-9RoNzb7cxRotEFmYICj11PwZaJIhKlApQeHziyKd3ne3y6CoE6KZnvRzh1kr4DoqNJG6xxvU8791JKophxaoACE-TeRd


  Trái bắp nở ra…Thiên nhiên tạo ra ở Pháp, trong một đợt sóng nhiệt ác liệt. Sóng nhiệt là một giai đoạn thời tiết nóng quá mức và có thể đi kèm với độ ẩm cao…


g-WT5-CdcH_h47cr9xl9OsQljCgiHuUh1S7CMYoFG5rCK-SyhiAPd2uG7L09xmsBMLn4eHd5faBzwI6MotkWxgQgzctQPg0JueMRVIuph-NiV1BGpZmWLKDWNNmXWJTLcjYXuiXo


Băng giá ghé thăm nơi này…


UD85GK8iQouEOj72AzlNwjjocX0h13uPaVcPzXO-mhsarb0pFi0KB9hJ63-kJ949Olck5WK6Dkn010XaGbjE4uk-YYtKimDa1owxZfhyJg71IWZQBXy1M0p3KnG83wid3tHmYH5O


  Phao ống xốp thường dùng để tập bơi, nhưng người ta dùng nó để bảo vệ xe hơi của mình khỏi cơn mưa đá ở Texas, Mỹ.


AmKC5GkOvqg_Um1xJ_NB5M8yBEMeyUYXCNQBhF4WXV4rm2muQJVlnvFUsMRl8tQxQsB8bhCzE5zef9hXDFXxyGoAuA4igWJ0LzK6ZD1dcXf0dHl7Eq86pt4QDAJHeqJqF0HcymxE


   Một người Úc vượt mưa bão sấm chớp và cả ngập lụt để đi mua sắm trên đôi chân trần .


8wNCZTDJZuFzfX1RvFY7QLPJeiUdKXkpAwM_NRefeT9qQUC2aPmNuT-bRJ0SdKUgM7ex6O0Wi0EPhB2NLZ34167F_xjAGNvpoCtTYMP5DuPJa4OdO5Q4KRlxeio5XtpQcV4hLHjN


 Anh nhân viên với nhiệm vụ " bất khả thi" là dọn sạch tháp viễn thông sau 1 cơn bão tuyết .


9Lsybx_J3N6jJ9msl_EUDCt_N9JzPDFXuh56rNVqqqNPo9-YKFB7ODwYIS43pO956CpqWL8WL7dUCgKWArA5k24Qh2JvK1XLKNubjMO9uuGy-bomFsTbbecmHuJ6y6lg0c6xczaR


  Đôi dép hòa cùng nhựa đường tan vào nhau trong cái nóng dữ dội ở Úc…bNqZkcDcKWgkRjFhBpiSC9lRKXZ4ZhAgkP8_ka5C_3UlmbhrcT_uAMld5sxC7OcYBBu0DFst-S4ZN5V7bxkfwSMRg-TWOjMDJIf4EvLjCc56no2zk_dO5XQnVrX7POzyn78MScz-


   Quạt trần  phải biến dạng trước một mùa hè nóng không kém ở Puerto Rico vùng lãnh thổ của Mỹ…


nXiicS7WJHwA2SQzqboFw78_RhsTrf_51NlBQZUVVEZRPYTTT3eGCSaqwi_vTMkk1166zM5Ag5pmE1fOWXLbbeiGpSNLM9mMwO4L6h4RZ5BodFklU9lRQCaIKyiQUvkJ8PEKvcUl


   Mùa đông buốt giá đến nỗi quần áo và khuôn mặt của người dân đều bị đóng băng.


qkqmDx-3BSJTZUuVCmEJzi7n1LSvfZKrjWUsRfCxCNhqfZJC8trmUaTVmgnSg8tROWJkACeem2CVdzOjPm5t0AA7kZOQXD-YIdDVwq4lQYuLZnkTjxM4_DeqqHt7YsAK_5q0RTIa


   Hố tử thần xuất hiện ở Chicago (Mỹ) sau một trận lũ lụt.N0XTKKeBHiX4bH78UTLCLhotJKfIjwtsCSHL_Yy7qonEaaW1IH_L6h0Rv7Q3jrLk9oYuyfrUYhm453tDR8tdG26ayrsST1OKxcHvD8bsBs3-WTReBa_THjmRSfu7C-I45htJCAcD


  Mưa đá lớn cỡ này ờ nước Ý ….


rYXiK4nwICkFQ1vPAWsLkZT0cb3SJtaud1l7HhCjPnQ7eIAdIEX9_ZDQnNMeSdNrLFBBJUURvgEqa6_9kv56_Lje6xCiNW1-rBLtxum_xzzsPYQz1u3KgdJGctTopf9zaCYUoFT9


  T\uyết đổ dày đến 4 mét ở khu resort Riksgränsen, miền Bắc Thụy Điển.


-YtK2QKSFQQEPhux_sBwEdMrOzCNhMyodCMpatkRv2PoxvHYT-ViGmTQMy0GCzeyjA8-4LczjYhs89TCA-v4ukpp8Xeww3YWKPB8O74u_tqfKdYAw_j-tM7a0sHy43ag_4K9ysIg


   Cây tuyết tùng bị "xé nát" bởi cơn bão ở miền Trung Tiểu bang Kansas (Mỹ).


xbYqIGmv2RkzQP3lHmIkjNCOBVIC93-OBLCt9WFHIXnEtvJCSvFYd75dEqFIMqdYYKXfMA-UQrzVBXRDzJGEL1cFkM1XCFSPM0XEWMJQPzP_BQVerJDZvGBYGLr1a0ElaGC3yN2q


  Tiểu bang Arizona, hộp thư bằng nhựa quằn quại vì sức nóng "hủy diệt".


zRCJp02Fj2Ubt2y8wr5ZRM9yjuG0Je4D3CLW9S1yqg0LMNu7hIoPB4_NZkhPooN-3RECHPzi8ifjIC8g1DnI6tp-7YpkSXKLe7vNTvJ52LBHa7qbFahD0mT2T1jobmrKGA6LwV5J


Cửa nóc xe hơi "đầu hàng" trước một trận mưa đá.


9viig1A_6EFSA-T6pHokg9wXmDHdPSbDGL5UN25qd50Sgyu3iRVC6IX83Vl5xF_TdhC7gNkDnaHOOMmYLpSr6s72PrLBSvhU4-T-TEB69tvIx9_tSLX7IGYbVLnIJWOl9-ydxPCa


Anh lính cứu hỏa chống chọi với hiện tượng xoáy cực -40 độ C .

                                    

                        San Diegp - California

                              Lão  Phan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn