"Khi đất nước tôi không còn chiến tranh..." - Nguyễn Bá Chổi.

Thứ Tư, 23 Tháng Chín 20204:00 SA(Xem: 393)
"Khi đất nước tôi không còn chiến tranh..." - Nguyễn Bá Chổi.
   Khi đất nước tôi không còn chiến tranh...
                                         - Nguyễn Bá Chổi. (HNPD)
637362933163736581zzz%20xxx%20%20Khi%20%C4%91%E1%BA%A5%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20t%C3%B4i%20kh%C3%B4ng%20c%C3%B2n%20chi%E1%BA%BFn%20tranh...
Ý kiến bạn đọc
Thứ Năm, 24 Tháng Chín 20209:41 CH
Khách
Chiến tranh "GIẢI PHẨU" đã qua rồi,
Nay lại tranh giành một "tí" thôi.
Thân gái dặm trường bao khổ nỗi,
Phó nhòm bạn hỡi cứu giùm tôi
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn