Lùi lại - Hà Thượng Thủ

Thứ Năm, 21 Tháng Sáu 20184:57 CH(Xem: 2737)
Lùi lại - Hà Thượng Thủ


BaDacKhu 3

Lùi lại để rồi đồng ý sau *

Làm sao dám trái lệnh quân Tàu

Thành Đô mật ước thi hành lẹ

Kinh tế đặc khu cống hiến mau

Quốc hội bù nhìn mong tái cử

Bí thư lú lẫn muốn ngồi lâu

Chung qui mọi chuyện do tiền cả

Đồng tệ nhân dân thật nhiệm mầu !**

 

Hà Thượng Thủ ( HNPD)

20/6/2018

* Quốc hội VN cs quyết định lùi bỏ phiếu Đặc Khu Kinh Tế đến kỳ họp sau .

** Đồng tiền Nhân Dân Tệ của Trung cộng.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 07 Tháng Tám 201811:07 SA
( HNPD )Trong tháng vừa qua một số tướng lãnh cs gồm lục quân, không quân và công an đã bị hạ chức
Thứ Sáu, 03 Tháng Tám 20189:34 SA
( HNPD ) Mua nhà tại Mỹ cho con ở /Làm sẵn Visa để đợi bay
Thứ Hai, 30 Tháng Bảy 20184:44 CH
( HNPD ) Con tù cha chết tiêu cơ nghiệp / Nhân qủa nhãn tiền tự cổ kim
Thứ Năm, 26 Tháng Bảy 201812:21 CH
( HNPD ) Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ bị tố đã đạo văn luận án tiến sĩ
Thứ Sáu, 20 Tháng Bảy 201812:51 CH
( HNPD )Chế độ độc tài đang ngắc ngoải /Ăn mày dĩ vãng để cầm hơi
Chủ Nhật, 15 Tháng Bảy 20188:32 CH
( HNPD ) Còn lại cái lăng thêm tốn kém /Thôi thì đem bán quách cho xong !
Thứ Năm, 12 Tháng Bảy 20184:14 CH
( HNPD ) Bây giờ rắc rối làm sao gỡ /Gặp miếng gân gà nuốt chửng ư ?
Thứ Hai, 09 Tháng Bảy 20187:08 SA
( HNPD )Toàn quốc một khi vùng đứng dậyCơ đồ nhà Sản sớm tiêu ngay.