Tình nghĩa Mác-Lê - Hà Thượng Thủ

Thứ Sáu, 12 Tháng Năm 20238:47 SA(Xem: 1089)
Tình nghĩa Mác-Lê - Hà Thượng ThủNghiaTrangVC
Tình nghĩa Mác-Lê - Hà Thượng Thủ

 

Tình nghĩa Mác-Lê chán thấy mồ

Nhìn gương Trung-Việt với Nga-Sô

Gặp khi hoạn nạn thường xa lánh

Đến lúc hưởng lời mới nhảy vô

Ngoài mặt giả vờ như thắm thiết

Bề trong chờ dịp chụp kim cô

Chiến tranh biên giới Nga-Trung-Việt

Pon-Pót cộng con cũng giở trò ?


Hà Thượng Thủ ( HNPD )
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn