Sở hữu đất đai - Hà Thượng Thủ

Thứ Tư, 22 Tháng Sáu 20224:30 CH(Xem: 979)
Sở hữu đất đai - Hà Thượng Thủ


CongAn-DanOan
Sở hữu đất đai
- Hà Thượng Thủ

 

Đất đai sở hữu của toàn dân *

Nhưng chính nhân dân chẳng có phần

Lãnh đạo chia nhau khi quản lý

Nhân dân đòi đất hóa tù nhân

Đền bù làm bộ phần trăm giá

Bán lại lãi thu mấy chục lần

Giai cấp đấu tranh toàn bịp bợm

Công bằng xã nghĩa đảng cầm cân ?

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

23/6/2022

* Theo luật VN cs : " Đất đai thuộc sở hữu của toàn dân nhưng do nhà nước quản lý "
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn