Bia - Hà Thượng Thủ

Chủ Nhật, 01 Tháng Mười Một 20203:36 CH(Xem: 774)
Bia - Hà Thượng Thủ
BiaMieng

Bia - Hà Thượng Thủ

 

Muốn cho Văn kiện giống Văn bia *

Vẹm vẫn quen nghề nổ tía lia

Bia lạnh bia hơi khi nắng cực

Bia ôm bia đá lúc đêm khuya

Mộ bia liệt sĩ không xương cốt

Bia ngoại cầy tơ với chả chìa

Đã dốt lại còn hay nói chữ

Ngàn năm bia miệng vẫn còn kia  !

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

2/11/2020

* Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi Văn kiện đảng đại hội XIII phải là "Văn bia"

Ý kiến bạn đọc
Thứ Hai, 02 Tháng Mười Một 20207:00 CH
Khách
KHẮC BIA
(Hoạ nguyên vận bài "BIA" của Hà Thượng Thủ)

Văn kiện "MƯỜI BA" đáng khắc bia,
Lưu danh "trí tệ" tựa thia lia (a)
Bồng bềnh bọt nước chôn luồn cống,(?)
Rúc rỉa bờ ao đến đủ khuya.(?)
Bầy vịt chen chân giành đủ đứng,
Văn bia che mặt để chìa chia.(b)
Năm năm một thuở thi nhau móc,
Tan tác cơ đồ bản mặt kia?
HÀ PHƯƠNG
(a)Ý nói đàng vịt gồm mái (ducks) và trống (drakes)
(b)Ý nói chìa tay ra để nhận và chia tiền chạy chỗ. (to hold out and share)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn