Mộng du - Hà Thượng Thủ

Thứ Tư, 14 Tháng Mười 20205:51 CH(Xem: 1112)
Mộng du - Hà Thượng Thủ

521q
Mộng du
- Hà Thượng Thủ

 

Lãnh đạo " đảng ta " bị mộng du

Mắt tuy còn sáng lại như mù

Theo đường Các-Mác nên sai hướng

Học lối Lê-Nin khiến quá ngu

Bệnh nổ chắc hàng đầu thế giới

Tài năng hẳn xếp hạng chuyên tu *

Thành Hồ đứng nhất trên Châu Á

Vượt cả Bắc Kinh lẫn Mút Cu ?

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

15/10/2020

* Dốt nhất chuyên tu, ngu như tại chức .
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn