Mỹ du- Hà ThượngThủ

Thứ Tư, 25 Tháng Chín 20198:39 SA(Xem: 3006)
Mỹ du- Hà ThượngThủ

DuDay-my-tq
My
̃ du- Hà ThượngThủ

 

Tổng tịch phen này quyết Mỹ du

Cho dù muối mặt gặp quân thù

Cũng vì bị quấy vùng Tư Chính

Còn sợ phải nhường mấy đặc khu

Cô lập ba không chừng quá dở

Đi dây trung lập thật là ngu

Đến khi có chuyện nào ai giúp

Bọn Chệt tràn sang, chết bỏ bu !

 

Hà ThượngThủ ( HNPD )

24/9/2019

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn