Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ

Kim Văn Chính

25-11-2023

Tue-Sy-300x225
Chân dung Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ. Ảnh trên mạng

Ông là người tài của Việt Nam. Ông đã viên tịch ngày hôm qua, hưởng thọ 80 tuổi.

Hãy xem và nhìn các hình ảnh của ông, ta thấy toát lên một con người tu hành, một hòa thượng đích thực, một tấm gương về hoạt động tôn giáo, một linh hồn bất tử luôn đau đáu nỗi đau của chúng sinh…

Ông là hòa thượng uyên bác về học thuật (Phật giáo) bậc nhất Việt Nam. Ông còn là người lãnh đạo cao nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (tổ chức không được Nhà nước Việt Nam công nhận và luôn đối xử rất tệ hại các lãnh đạo của Giáo hội này).

Hinh ảnh ông khác biệt hẳn, có thể nói là đối lập với các hình ảnh nhiều lãnh đạo rất béo tốt bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Giáo hội được Nhà nước Việt Nam thành lập năm 1981 và cho là Tổ chức Phật giáo duy nhất ở Việt Nam) …

Năm 1975, ông đã là giáo sư trẻ tài năng, lãnh đạo Học viện Phật giáo Sài Gòn. Ông bị bắt đưa đi cải tạo cùng với các sỹ quan quân đội và viên chức cao cấp chính quyền VNCH tại Trại Ba Sao, Hà Nam nổi tiếng…

Năm 1981, ông được ra trại.

Năm 1984, bị bắt lại vì tội mà Chính quyền kết án là chống phá chính quyền.

Năm 1988, ông bị kết án tử hình.

Do sự can thiệp, đấu tranh rất mạnh của các tổ chức Phật giáo và nhân quyền trong nước và quốc tế, ông được trả tự do. Nhưng do ông không chịu viết đơn ân xá, mãi đến 1998 ông mới được trả tự do.

Ông nhanh chóng được suy tôn lên hàng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và làm việc Phật cho đến lúc viên tịch…

Ông mất đi là sự đau buồn và mất mát không gì bù đắp của cộng đồng Phật giáo Việt Nam và của dân tộc Việt Nam nói chung.

Di sản của ông là khối sách Phật giáo, cả sách ông viết và sách dịch Kinh Tam Tạng ông đã kịp để lại cho chúng sinh, cũng như tinh thần bất diệt của ông về một nền Phật giáo độc lập, thống nhất, phi thế tục.

KÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH TRƯỚC ANH LINH VỊ HÒA THƯỢNG ĐÁNG KÍNH.

2-22-139x300
Chân dung Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ mà tác giả sưu tập