THƠ NGANG HÔNG: HỌC TRÒ TRƯỜNG LÀNG - Nguyễn Nhơn

Thứ Ba, 08 Tháng Mười 201910:00 CH(Xem: 862)
THƠ NGANG HÔNG: HỌC TRÒ TRƯỜNG LÀNG - Nguyễn Nhơn

1211x
THƠ NGANG HÔNG

HỌC TRÒ TRƯỜNG LÀNG - Nguyễn Nhơn

Nghe bạn nhắc chuyện ngày xưa

Nhớ cảnh cũ, người xưa

Thuở cắp cặp đệm, học trường làng

HỌC TRÒ TRƯỜNG LÀNG

Tui sanh ra từ Làng quê Bưng Cầu

Xứ Thủ, Một cây Dầu

Bình Dương là tên chữ

Tổng thống Ngô Đình Diệm

đặt ra sau nầy

Làng quê tui thuở ấy

Một con suối nhỏ hiền hòa

Với hai vạt Bưng

Hai bên bờ

Cây Cầu ván bắc ngang

gọi mộc mạc Làng Bưng Cầu

Năm thằng Đực lên sáu

đúng tuổi đi học

Ba kêu lại dạy

Ở nhà, mầy là thằng Đực lớn

Dzô trường, thầy kêu

là Nguyễn Thành Nhơn

Nhớ đó

Khi thầy hỏi

Comment t'appelles-tu?

Thì nói:

Je m'appelle NTN

Mon père est sécrétaire

Ma mère est ménagère

Thằng Đực chưa biết mặt chữ

nhưng nhớ dai

Trăm tiếng Tây như chớp

Ba khen: Bồng, bồng

Cậu út mua cho tập vở

với cái cặp đệm mới tinh

còn thơm mùi cỏ lác

Rồi dặn

Dzô trường nghe thầy dạy

Hai chữ QUỐC GIA

thời phải hiểu là

Quốc là NƯỚC

Gia là NHÀ

Ơn tấc đất ngọn rau

Phải ráng lo học

Mai sau báo đền

NƯỚC LÀ NƯỚC CỦA TA

NHÀ LÀ NHÀ TỔ TIÊN TA

Nguyễn Nhơn

(Nghe bạn nhắc chuyện ngày xưa

chợt nhớ) Hè 25/6/2012

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn