Việt cọng sợ chệt cọng, Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa thì Không - Nguyễn Nhơn

Thứ Hai, 12 Tháng Tám 201910:00 CH(Xem: 799)
Việt cọng sợ chệt cọng, Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa thì Không - Nguyễn Nhơn

10sViệt cọng sợ chệt cọng, Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa thì Không

Tranh chấp Bãi Tư chính chỉ là Trắc nghiệm
Thử phổi chú nhỏ hán ngụy dzậy thôi
Nó vào, nó ra mặc ý
Chứng tỏ nó hành động với " Chủ quyền "
Chú nhỏ hán ngụy ta chỉ biết trơ mắt nhìn
Lần hồi chệt cọng hành xử
“ Chủ quyền Thực tế “ trên Biển Đông
Cuối cùng là mỏ dầu trên thềm Lục địa VN
Kể cả lãnh thổ nước Việt
Đó mới là VẤN ĐỀ.

Đảng và nhà nước việt cọng
Bị tàu cọng khống chế đã quá lâu
Chừng nào đảng và nhà nước việt cọng còn cai trị
Nước Việt không thể thoát tàu

Muốn thoát tàu phải xóa bỏ
Đảng và nhà nước việt cọng
Tác nhân đã giao nạp Biển đảo cho chủ chệt

Tân Chánh quyền Việt Nam
Do toàn dân Việt dựng lên
XÓA BỎ MỌI CAM KẾT BẤT BÌNH ĐẲNG
Như công hàm bán đảo Hoàng Sa - Trường Sa
do Đồng vẫu nhân danh VN dân chủ cộng hòa ký
Như các hiệp định nhượng đất biên giới
Nhượng vịnh Bắc Bộ và v...v...

Tân chánh phủ Nhân danh Quốc dân Việt Nam
Đường bệ KÝ KẾT LIÊN MINH
Với các cường quốc dân chủ
Trước hết là Tứ cường KIM CƯƠNG
Mỹ - Nhật - Ấn - Úc
Kế đến vận động 9 nước Đông Nam Á tái lập
" Tổ chức Liên Phòng Đông Nam Á "
( SEATO ) thời chiến tranh VN
Thành một khối
Vừa PHÒNG VỆ vừa PHÁT TRIỂN trong thời bình
Và TỰ VỆ khi lâm chiến

Đó là thực hiện câu khẩu hiệu
của Dân - Quân - Cán - Chính VNCH

Nhân danh CHÁNH NGHĨA QUỐC GIA

Muốn chống tàu XÂM LĂNG
Trước tiên diệt NỘI GIAN việt cọng.

 

                                            Nguyễn Nhơn

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn