Thứ Tư, 01 Tháng Mười Một 20176:00 SA
(HNPD) Đoạn mở đầu vậy thôi, và cũng là đoạn mình nhớ đến trước nhất sáng nay, khi bất ngờ ngó thấy duy nhất bông hoa trắng nhỏ, trên ngọn một cây hoa mảnh khảnh...
Thứ Ba, 31 Tháng Mười 20176:00 SA
(HNPD) Thi sĩ Thao Thao Cao Bá Thao cũng bị ảnh hưởng của Nhân Văn Giai Phẩm do các văn nghệ sĩ Bắc Hà chống đối bạo quyền Cộng sản năm 1956, thi sĩ Thao Thao cũng bị tập trung cải tạo từ 1960 đến 1966.
Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng 20205:24 SA
Thứ Tư, 31 Tháng Mười 20185:29 SA
Thứ Sáu, 13 Tháng Bảy 20186:00 CH
(HNPD) Tôi dám đùa với cô bạn chùa, hết sức tin thầy, mà đủ các giới thầy cơ, không phải chỉ riêng thầy tác giả Phương Bối Am đâu, rằng 2 câu tâm tình thầy nêu trên, cũng chỉ... thế thôi ...
Thứ Tư, 06 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Mùa thu đẹp thì có đẹp, nhưng buồn thì nhất định buồn tênh cả cõi lòng rồi ...Không đẹp, không buồn, làm sao có được những tác phẩm chứa chan tình ý... về nhạc, về thơ và về hội hoạ.