Nó sống trong cuối kỷ nguyên Phấn trắng và là một trong những động vật lớn nhất từng biết bay. Do kích cỡ của nó, chúng chuyên ăn thịt các khủng long vị thành niên. Nó có thể đã 'đi trên tất cả bốn chi' bằng cách sử dụng một phần của cánh trên như chi trước.
Chúng cao như một con hươu cao cổ và đi săn mồi trên mặt đất. Mảnh xương 70 triệu năm tuổi của một khủng long khổng lồ biết bay chuyên  ăn thịt khủng long con đã được phát hiện ở Mông Cổ.
Động vật ăn thịt, kích thước của nó như chiếc máy bay nhỏ với một bộ cánh dài 13 mét (39ft), có thể là một trong những động vật lớn nhất từng bay.
Các nhà nghiên cứu cho biết nó có thể đi trên tất cả bốn chi, biến cánh trước làm chi mồi trên đất,  chúng đứng cao như con hươu cao cổ. Các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên về phát hiện này. Họ đã gửi hóa thạch đến Đại học Tokyo để phân tích thêm.
Phát hiện dấu tích loài khủng long biết bay khổng lồ chuyên ăn thịt đồng loại - ảnh 1 Sống cuối kỷ Phấn trắng chuyên ăn khủng long nhỏ.
Phát hiện dấu tích loài khủng long biết bay khổng lồ chuyên ăn thịt đồng loại - ảnh 2 Chúng có thể di chuyển 4 chi, hai cánh như chi trước.
Phát hiện dấu tích loài khủng long biết bay khổng lồ chuyên ăn thịt đồng loại - ảnh 3 Dấu tích được tìm thấy ở Hoang mạc Gobi.