THƠ XƯỚNG HOẠ: LỖI ĐẠO ĐỖ MAI A - CAO MỴ NHÂN

Thứ Ba, 15 Tháng Mười Một 202210:00 SA(Xem: 755)
THƠ XƯỚNG HOẠ: LỖI ĐẠO ĐỖ MAI A - CAO MỴ NHÂN
        THƠ XƯỚNG HOẠ: LỖI ĐẠO

        ĐỖ MAI A  -  CAO MỴ NHÂN 

           638040285413560288zzzllll
              
THĂM BẠN   (Bài Xướng) 
Đến thăm vị bạn HO khổ
Thầm lặng ông ngồi như vẻ tu
Ông nói: "Ngày xưa ta oánh giặc" 
Tôi cười: "Thủa đó cụ chưa ...thù" 
Nay con khinh bố, chê cha dở
Nọ cháu lên thày, dạy giặc thu
Một lũ lau nhau rời đất mẹ
Biết gì phê phán lão chinh phu...
     Bolsa  29 -  8 -  2019
          ĐỖ MAI A
 

SẦU ĐỜI  (Bài Hoạ) 
Trở về đàn phiếm đọc tin thư
Họ Lỗ, tên Thâm, chắc khách tu
Hỏi thử tại đâu ông trách bạn
Coi sao nơi đó đám gây thù
Chê cha mình dở, ai tài giỏi
Tưởng lũ hèn hay, cướp vét thu
Chúng nó lừa qua đầy Bố Sạ
Tuyên truyền chủ nghĩa sống phàm phu...
      Lax.  29 - 8 - 2019
  CAO MỴ NHÂN (HNPD)

   15 - 11 - 2022
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)