Mơ ước khôn nguôi về một thể chế Dân chủ - Dân tộc Việt - Nguyễn Nhơn

Thứ Ba, 03 Tháng Tư 20189:18 CH(Xem: 3645)
Mơ ước khôn nguôi về một thể chế Dân chủ - Dân tộc Việt - Nguyễn Nhơn

Nhiều người vẫn cho là văn hóa Tầu với Khổng Khưu, Lão Tử, Phật... là văn hóa Việt Nam, cho đến nay văn hóa Việt Nam còn những gì hả quý vị? Riêng đạo Phật khởi từ Đạo Bà La Môn của dân da trắng Aryan (Brahamism=Đạo của ông Abraham, tổ của dân da trắng Do Thái) (xâm lăng Ấn Độ, nên dân Ấn Độ không còn da đen thuần túy mà da đen nhờ nhờ (nửa đen, nửa xám, mầu hơi xanh xanh, trừ những người chưa bị lai). <'sacle'viaDiendanTuoiHac<xomnhala_yamaha@googlegroups.com>

Chưa bao giờ sĩ phu nước Việt chấp nhận sự áp đặt văn hóa hán chệt lên nền văn hóa truyền thống Việt ngay cả suốt ngàn năm đô hộ.

Hãy lắng nghe lời Đại Cáo Bình Ngô lẫm liệt:

" Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.”

Lời tổ tiên xác định lẫm liệt:

" Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu "

Vì sao con cháu hèn nhược tự lãng quên?!

Nhớ thời Việt Nam Cộng Hòa, tuy thiết đặt nền dân chủ mô phỏng theo thể chế dân chủ pháp trị Tây phương lại thực thi trong hoàn cảnh chinh chiến điêu linh muôn vàn khó khăn, sĩ phu Miền Nam vẫn đau đáu trong lòng sẽ lần hồi hoàn thiện thể chế đượm màu sắc thuật trị nước Lạc Việt.

Ước mơ chưa thành, nửa đường đứt gánh!

Ngày nay thân lưu ly lạc xứ, vẫn ấp ủ trong lòng về một ngày mai, tuổi trẻ nước Việt xóa xong hoa cọng sản phản nước, hại dân sẽ cùng nhau xây dựng lại Đất nước trên nền tảng đích thật Dân Chủ với sắc thái Dân tộc Việt.

Giao thừa, Ước mơ Nước Việt Nhân ái

Giao thừa trên đất Mỹ, không hương trầm hoa quả, nhớ về quê mẹ ngày xưa. Ngày xưa, tình làng nghĩa xóm ấm êm, ngày nay không còn nữa. Đạo lý, cương thường lạc mất tiêu. Chỉ biết tranh giành, chụp giựt cầu sống!

Nhớ tiếc về hai nền Việt Nam Cộng Hòa non trẻ hăm hở thực thi dân chủ hướng về một thể chế mang bản sắc Dân tộc.

Lời mở đầu Hiến Pháp Đệ nhất VNCH lẫm liệt viết:

" Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc gia và Dân tộc Việt Nam mà lịch sử tranh đấu oai hùng của tổ tiên và ý chí quật cường của toàn dân đảm bảo;

Tin tưởng ở sự trường tồn của nền văn minh Việt Nam, căn cứ trên nền tảng duy linh mà toàn dân đều có nhiệm vụ phát huy;

Tin tưởng ở giá trị siêu việt của con người mà sự phát triển tự do, điều hòa và đầy đủ trong cương vị cá nhân cũng như trong đời sống tập thể phải là mục đích của mọi hoạt động Quốc gia;"

Đây là nét bản sắc dân tộc: Việt có nghĩa là vượt. Vượt lên trên là siêu việt. Mục đích của mọi hoạt động Quốc gia phải là hoàn thiện tính siêu việt của giống nòi Lạc Việt.

Những ngày cận tháng tư đen tối, khi giặc cọng áp sát chân thành, hàng môn đệ Quốc gia Hành chánh còn tụ họp nhau luận bàn về " Pháp trị hay Đức trị? " - " Phụ mẫu chi dân hay Dân chi phụ mẫu?"

Hồi đó, gã chức việc trẻ còn bận chạy đôn chạy đáo, vừa lo việc an ninh vừa lo nuôi ăn trên hai vạn đồng bào nơi " Trung tâm Khẩn hoang - Lập Ấp " Thái Thiện, một vùng đât cheo leo giáp ranh hai tinh Biên Hòa - Bà Rịa nên không về dự được.

Ví như mà gã chức việc gốc nhà quê xứ Thủ mà về dự được thì chỉ xin vắn tắt dôi lời:

- Pháp trị thi nghiêm ngặt, gò bó.

- Đức trị thì cao xa, miên viễn.

Chi bắng ta chọn giải pháp trung dung: NHÂN TRỊ

có Lý có Tình.

Lấy con người làm trung tâm bản vị:

Đầu đội Trời - Chân đạp Đất

" Đất nứt Ta ra Trời chuyển động

Ta thay Trời vỡ Đất rộng mênh mong

Trời - Đất in Ta đầy đủ Hóa công "

Đó là theo đạo lý Tam Tài - Trần Cao Vân

Còn như theo đạo lý Tề gia - Trị quốc - Ức Trai Nguyễn Trãi thì:

- Trong gia tề gia, thực thi nhân đức:

" Thấy người hoạn nạn thì thương,

Thấy người tàn tật lại càng trông nom,

Thấy người già yếu ốm mòn,

Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần.

Trời nào phụ kẻ có nhân,

Người mà có đức, muôn phần vinh hoa.

( Nguyễn Trãi gia huấn )

- Trong Trị Quốc, thực thi Nhân Nghĩa:

" Đem Đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy Chí Nhân mà thay cường bạo "

( Bình Ngô Đại Cáo )

Đó là nói theo từ chương hoa mỹ.

Còn như nói theo kiểu bình dân như lời mẹ dạy:

Mẹ tôi là thôn nữ

Chữ nghĩa không bao nhiêu

Chỉ dạy con hai điều:

Một là không được dối trá

Hai là " Sống cho có Nghĩa có Nhân "

Nhân là tình thương ở trong lòng

Nghĩa là Lẽ phải ở đời

Đem tình thương ở trong lòng

Ra đối đãi với người cho phải lẽ

Đó là thực thi nhân nghĩa:

Người với người đối đãi nhau

Bằng Tình thương và Lẽ phải

Xử sự có Ý có Tình

Tình làng - Nghĩa xóm ấm êm

Pháp luật có đó mà không dùng tới

Có pháp luật mà cũng như không

Xã hội Việt tộc sống chan hòa THONG DONG

Thong dong còn hay hơn Tự do

Vì không bị Pháp Luật gò bó

Đó là giấc mơ thực thi đạo lý Nhân - Nghĩa của gã chức việc trẻ Việt Nam Cộng Hòa mà vì ách xâm lăng bạo ngược của hồ tinh bác cụ mà nửa đường đứt gánh!

Còn như ngày nay, giữa lúc chế độ sói lang việt cọng vô pháp vô thiên:

- Bên trong " Tự Thực Dân " áp bức bốc lột người dân " còn cái lai quần cũng ăn " ( chữ của phó chủ tịt cuốc huôi vẹm )

- Bên ngoài " hán ngụy " nhắm mắt để cho chệt khựa thực thi sách lược " Tàm thực " gặm nhắm biển đảo, đất đai, phá hoại văn hóa, ngôn ngữ, biến nước Việt thành đất phụ dung, đồng hóa dân Việt.

Trước họa mất nước, diệt tộc nhản tiền, những ai còn chút lòng thao thức vì vận nước, hãy mạnh dạn kêu lên tiếng báo nguy, hô hào, cổ võ cuộc vận động cách mạng giải trừ chế độ phản nước, hại dân việt cọng để mở đường cho công cuộc phục hồi đạo lý dân tộc, tái thiết xã hội Việt vươn lên giá trị siêu việt của giống nòi Lạc Việt.

Tha thiết ước mong một mùa Xuân mới trên Đất Việt mến yêu.

Nguyễn Nhơn

( Đêm trừ tịch Xuân Mậu Tuất )

2018

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn