Đố Vui Bạn đọc – Bài số 41 - Lão Phan

Thứ Sáu, 03 Tháng Năm 20195:44 CH(Xem: 777)
Đố Vui Bạn đọc – Bài số 41 - Lão Phan

Đố Vui Bạn đọc – Bài số  41 - Lão  Phan    

 Jqp1TUniGiISrrbaq81dP58VEkVOWJF5mGnmDIz34sxCdHu8goYTZSzSBua5grYa0OldwRXX2oKoxXYe7tZ26dlXkUMzz7KHFc8NLktIP6IMObLqvLx30jHKkQZ2R2uZFcwLZkMlchP_57MtZg

Phần câu Đố :

* Câu số 1 :

 Đố các cô, các cậu dân Mỹ gốc Việt chính cống câu này xem sao nghe ! Dễ ợt à….

      Trong biến cố lịch sử ( historical event ) 30 tháng 4 – 1975, cộng sản Bắc Việt đươc sự yểm trợ tối đa của Liên Sô và Trung cộng, đổ quân vào đánh chiếm miền Nam, trong khi  các lực lượng đồng minh đã rút khỏi Việt Nam rồi , Quân đội Việt Nam cộng hòa phải gánh vác hết cuộc chiến ở tầm mức quá chênh lệch, thiếu vũ khí, đạn dược và tất cả những gì cần thiết cho cuộc chiến tranh lúc đó. Vì vậy, quân cộng sản, có cả tướng lãnh cố vấn Trung cộng hợp tác chỉ đạo chiến tranh thần tốc, đánh chiếm miền Nam thật nhanh chóng và dữ dội. Trong tình trạng đó, quân đội miền Nam tất nhiên không thể nào chống đỡ được nữa, phải rút bỏ dần dần những vùng lãnh thổ trách nhiệm…Trong tình trạng thê thảm đó, có một số Tướng Lãnh Việt Nam cộng hòa đã tự sát , tự dùng súng bắn vào đầu mình cho chết, không chịu đầu hàng, không để cho cộng sản bắt . Vậy, các cô, các cậu cho biết : - Những vị Tướng Lãnh nào của quân đội Việt Nam cộng hòa đã tư sát như vậy. – Chức vụ lúc tự sát. – Thởi gian, nếu biết được.  Cho bật phone, tìm kiếm tài liệu, nhưng chỉ được …30 giây thôi nghe !


* Câu số 2 : Câu Đố này chắc là các Cô, các Cậu Sinh viên, học sinh thấy …..đỡ khổ 1 tí chăng ?

   Người Việt Nam chúng mình khi xài…Tục ngữ, Ca dao ( proverbs, folk-songs )  thường nói  :

      21/-  Hay làm hay hơn là hay nói.         22/-  Cái khó ló cái khôn/ Có khó mới có khôn.

      23/-  Sau cơn mưa trời lại sáng / Hết cơn bĩ cực, tới hồi thái lai.

      24/-  Không nên vơ đũa cả nắm.          25/-  Tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh / Thấp thoáng bóng đêm, Cú cũng như Tiên..   Thì bà con…nhà Mỹ chúng mình nói làm sao với ý nghĩa tương tự như vậy ?


  • Câu số 3 :  Bây giờ Lão Phan tôi cho bà con, cô bác 1 danh sách 7 vị Tổng Thống Mỹ già trẻ, trước sau kể

sau đây :  1/-  Abraham Lincoln .     2/- Donald Trump.- 3/- Barack Obama.-  4/- James Madison

               5/- Lyndon Johnson .      6/- Bill Clinton.- 7/- George W. Bush.   

           A/- Đố bà con độc giả nhà ta xếp theo thứ tự : ai cao nhất thì đứng đầu, số 1. Tiếp theo , cứ người nào cao hơn thì đứng trước, thấp hơn thì đứng sau. Ai…lùn nhất ( dwartest, shortest ) thì đứng sau cùng .

           B/- Bà con nhắm mắt lại…tưởng tượng, đoán mò ( guessing wildly ) xem những vị Tổng Thống này, từng người có chiều cao là bao nhiêu , đoán đại khái, sai chút chút cũng OK….


  • ( Coi phần trả lời ở trang …….). –Phần trả lời Câu Đố : pqGz7Dt5iwzRYOFTceQR093s_MOBY9WXIKQqgYrwqtzOdP_RatAwSbEV46_ieDxrMWG06R3AAnL11pSIZdbKhayBhk9XvyaSTn6obw2Rnk-lXbFGGmzJtPYY7jm4F8eKUXQqNxcTPKPhRxYpCA


Câu số 1 :

   Đố các cô, các cậu dân Mỹ gốc Việt chính cống câu này xem sao nghe ! Dễ ợt à….

      Trong biến cố lịch sử ( historical event ) 30 tháng 4 – 1975, cộng sản Bắc Việt đươc sự yểm trợ tối đa của Liên Sô và Trung cộng, đổ quân vào đánh chiếm miền Nam, trong khi  các lực lượng đồng minh đã rút khỏi Việt Nam rồi , Quân đội Việt Nam cộng hòa phải gánh vác hết cuộc chiến ở tầm mức quá chênh lệch, thiếu vũ khí, đạn dược và tất cả những gì cần thiết cho cuộc chiến tranh lúc đó. Vì vậy, quân cộng sản, có cả tướng lãnh cố vấn Trung cộng hợp tác chỉ đạo chiến tranh thần tốc, đánh chiếm miền Nam thật nhanh chóng và dữ dội. Trong tình trạng đó, quân đội miền Nam tất nhiên không thể nào chống đỡ được nữa, phải rút bỏ dần dần những vùng lãnh thổ trách nhiệm…Trong tình trạng thê thảm đó, có một số Tướng Lãnh Việt Nam cộng hòa đã tự sát , tự dùng súng bắn vào đầu mình cho chết, không chịu đầu hàng, không để cho cộng sản bắt . Vậy, các cô, các cậu cho biết : những vị Tướng Lãnh nào của quân đội Việt Nam cộng hòa đã tư sát như vậy. Cho bật phone, tìm kiếm tài liệu, nhưng chỉ được …30 giây thôi nghe !


1/- Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư Lệnh Quân Đoàn 4 - Vào lúc 11 Giờ 30, ngày 30.04.75, Thiếu Tướng Nam sau khi từ giã các binh sỉ đã tự kết liễu đời mình.

2/-Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Tư Lệnh Quân Đoàn 2 .- Thiếu Tướng Phú là người chịu trách nhiệm trong cuộc hành quân triệt thoái quân dân khòi ba tỉnh Cao Nguyên, đã bị thất bại nặng nề và đau đớn nhất trong quân sử cận đại. Tướng Phú tự tử tại nhà vào ngày 30.04.75.
3/- Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 4 - Tướng Hưng đã được vinh danh “Anh Hùng An Lộc” trong mùa hè đỏ lửa 1972 ở chiến trường An Lộc Bình long. Tướng Hưng đã tự sát vào tối ngày ngày 30.04.75 tại văn phòng riêng ở bộ chỉ huy phụ của Quân đoàn 4 , đồng thời là nơi gia đình Tướng Hưng tạm cư trú, sau khi nói lời từ giã với gia đình và bắt tay từ biệt tất cả quân sĩ bảo vệ bộ chỉ huy. Sau đó, ông đã quay vào văn phòng, khóa chặt cửa và tự sát bằng súng lục vào lúc 8 giờ 45 phút tối.
4/- Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh.-  Sau khi nhận được lệnh phải đầu hàng, Tướng Vỹ đã tự sát bằng súng lục vào lúc 11 Giờ, ngày 30.04.75 tại tổng hành dinh ở Lai Khê.
5/- Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh .- Vào đêm ngày 30 - 04.- 1975,  Tướng Hai đã tự sát tại trung tâm Đồng Tâm.

cKBwMrdlNeZMlBj5eDCZN0nW3edwoZRu0dES2FYRE_VHtwtE95di0Hh5QAxJvhdn5jINP1vl6opvF1-BGng_VkImTphfXTkvOS9ecX5G8HIoSz1unKhbGEwmgfbAVf199SaR6A9XHGMPYtZOUAHZ8n26_DjaTCTKq6ZQdtLGVzkT81VSFdUhl_3JuDCio9e-iCrYeq5KxhWxjoFtCqeIc3dHKnUJn0SufFs_nkeK5iY0hdmJuvVObwEsha3xj8xPOY_q_Lfj7oD9iHBLJH81hw8iqjpFyxXmXVnAmayt9EK9drl5gU7CpxaHbkMQNqMixuB7cGplt86TWLeiKMpe8flmwSFoqX4ixK00FvO2FOJ-iI2PYolxLvx4oFw2Wt3GPWzrQsZrvyxVBYWjXA8WQ1PXeO1_lOoR-eonGO7NCYXHigGV-PQdOwhjKvwxXdeoH2zFZFUWMoiB9invK2Eh8drjFHSDNt0a2eC72VH8Ei1oBdtTNmBwP0xSZd9FU-3VXLFkmSZox6urtc_65xuXzWcewCMpMf0iWMYBexYDECoiWMfYwfGD8EST2bVHg9KaDRtY8z9Qpgxnwvk7APff1oijJjsdOr4WPmjA5gAzNv1qBkZ-9MFwo4fjMwDgsWVbq_joHRKgBwQ1gpwYHcBgZkm-zApIs79PDSoULCXRleK3EYe4RABjO97Rws5eNoWYU1NPJDOHn4E5N6ShUty3Rie30w

 1/- Tướng Nam         2/- Tướng Phú     3/- Tướng Hưng 4/- Tướng Vỹ               5/- Tướng Hai


 Xin cúi đầu tưởng niệm 5 vị Tướng lãnh của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã ra đi trong khung cảnh vô cùng đau sót ….

* Câu số 2 : Câu Đố này chắc là các Cô, các Cậu Sinh viên, học sinh thấy …..đỡ khổ 1 tí chăng ?

   Người Việt Nam chúng mình khi xài…Tục ngữ, Ca dao ( proverbs, folk-songs )  thường nói  :

      21/-  Hay làm hay hơn là hay nói.         22/-  Cái khó ló cái khôn/ Có khó mới có khôn.

      23/-  Sau cơn mưa trời lại sáng / Hết cơn bĩ cực, tới hồi thái lai.

      24/-  Không nên vơ đũa cả nắm.          25/-  Tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh / Thấp thoáng bóng đêm, Cú cũng như Tiên..   Thì bà con…nhà Mỹ chúng mình nói làm sao với ý nghĩa tương tự như vậy


     Bà con …nhà Mỹ  chúng mình thì nói đại khái như sau theo từng câu Đố :

21/-  Hay làm hay hơn là hay nói.: Actions speak louder than words.        

22/-  Cái khó ló cái khôn/ Có khó mới có khôn.: Adversity brings wisdom.

23/-  Sau cơn mưa trời lại sáng / Hết cơn bĩ cực, tới hồi thái lai.: After a storm comes a calm.

24/-  Không nên vơ đũa cả nắm : All bread is not baked in one oven.

25/-  Tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh / Thấp thoáng bóng đêm, Cú cũng như Tiên : All cats are grey in the dark..   Giỏi quá ta !


* Câu số 3 :  Bây giờ Lão Phan tôi cho bà con, cô bác 1 danh sách 7 vị Tổng Thống Mỹ già trẻ, trước sau kể

sau đây :  1/-  Abraham Lincoln .     2/- Donald Trump.- 3/- Barack Obama.-  4/- James Madison

               5/- Lyndon Johnson .      6/- Bill Clinton.- 7/- George W. Bush.   

           A/- Đố bà con độc giả nhà ta xếp theo thứ tự : ai cao nhất thì đứng đầu, số 1. Tiếp theo , cứ người nào cao hơn thì đứng trước, thấp hơn thì đứng sau. Ai…lùn nhất ( dwartest, shortest ) thì đứng sau cùng .

           B/- Bà con nhắm mắt lại…tưởng tượng, đoán mò ( guessing wildly ) xem những vị Tổng Thống này, từng người có chiều cao là bao nhiêu , đoán đại khái, sai chút chút cũng OK….


Chiều cao của 7 vị Tổng Thống Mỹ : Tính bằng đơn vị mét ( mètre ) xếp hạng như sau :


1/- Abraham Lincoln : 1 mét 93 .-     2/- Lyndon Johnson : 1,92 .-   3/- Donald Trump : 1,90 .-  

4/- Bill Clinton : 1,88.-  5 /-  Barack obama :  1,85 . - 6/- George W. Bush : 1,82 .-  7/- James Madison : 1.63.

    Ngài tân Tổng Thống mới toanh Donald Trump đứng một mình, so với bà con ta, cũng đã to con, cao lớn, hách xì dầu lắm chớ, vậy mà đứng trong số 7 ông này thôi, cũng  chỉ xếp hạng 3. Cỡ như bà con ta đứng vào mà đo thử, chắc…ngắn lủn củn quá à…. Ý ! Mình dư sức đo chiều cao với Cụ Tông Tông đứng hàng thứ 7 : James Madison, phải không ? Bà con nào chưa tin, đa nghi…Tào Tháo thì xin mời coi bảng hình dưới đây cho chắc ăn.

aS8N5GlVv2apt0N8LBvnNcue8L3EbJhhs_l2iYX9Vq5fPGNVMaoFoypEUVC0A4gGTgtg4SmT8eqajwMVAALw1SJ_D3Gu6EhJzn-fhRHosuQ9rFd1TDydh0q45kii6BPHzJGZPoI7gzySeVEi5g

                                                                               

  Rứa thì mình đứng chen vô mà đo, cao hơn Cụ Jame Madison, số 7 , cao hơn là cái chắc !   

                                                                                     *

                                                                             
Lão Phan (HNPD)
 
 

Số 6 – Coi tí cho vui : 15 ảnh vui tếu về động vật -Bạn chắc chắc đã thua 1 con gà khi chơi trò này rồi đấy

Màn biểu diễn võ thuật trước khi vào nồi của em ấyHình ảnh hài hước về những chú mèo say xỉn1001-hinh-anh-hai-huoc-ve-dong-vat-khien-ban-cuoi-te-ghe-4

Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời bọn ta đi

1001-hinh-anh-hai-huoc-ve-dong-vat-khien-ban-cuoi-te-ghe-5

Luyện tập chút cho cơ thể dẻo dai

1001-hinh-anh-hai-huoc-ve-dong-vat-khien-ban-cuoi-te-ghe-61001-hinh-anh-hai-huoc-ve-dong-vat-khien-ban-cuoi-te-ghe-7

Cố lên nào, sắp xem được kịch hay rồi

 


1001-hinh-anh-hai-huoc-ve-dong-vat-khien-ban-cuoi-te-ghe-8


1001-hinh-anh-hai-huoc-ve-dong-vat-khien-ban-cuoi-te-ghe-10

Chắc mới bị vợ phạt rồi đây

1001-hinh-anh-hai-huoc-ve-dong-vat-khien-ban-cuoi-te-ghe-11


1001-hinh-anh-hai-huoc-ve-dong-vat-khien-ban-cuoi-te-ghe-12

1001-hinh-anh-hai-huoc-ve-dong-vat-khien-ban-cuoi-te-ghe-13

Cởi bộ áo giáp ra, mát hẳn các bác ạ!1001-hinh-anh-hai-huoc-ve-dong-vat-khien-ban-cuoi-te-ghe-14

1001-hinh-anh-hai-huoc-ve-dong-vat-khien-ban-cuoi-te-ghe-15


                                                                                                            - Lão Phan sưu tầm -
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn