Hình ảnh đẹp về diễn viên John Wayne ở Sài Gòn Ngày Xưa

Thứ Năm, 23 Tháng Tám 201810:00 SA(Xem: 2871)
Hình ảnh đẹp về diễn viên John Wayne ở Sài Gòn Ngày Xưa

john wayne -saigon
Vài hình ảnh đẹp về diễn viên John Wayne cùng với Đại úy Pete Dawkins cùng toán cố vấn Hoa Kỳ tại Sài Gòn và các vùng lân cận năm 1966.

Toán Cố Vấn 162 Sư Đoàn Nhảy Dù Nhóm Tư vấn Không quân 162 / MACV Toán Cố Vấn Sư Đoàn Nhảy Dù 162 là một trong vài Toán Cố Vấn đông nhất quân đội Hoa Kỳ tăng phái hoạt động bên cạnh các đơn vị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trong vòng 11 năm từ 1962 đến 1973, tính từ đầu đến khi Mỹ rút hết quân khỏi miền Nam Việt Nam đã có hơn 1,200 quân nhân Mỹcác cấp phục vụ trong toán Cố vấn 162 bên cạnh Sư Đoàn Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa, muốn phục vụ trong Toán Cố Vấn 162, bắt buộc các Quân nhân Hoa Kỳ phải thuộc Lực lượng Nhảy Dù Hoa Kỳ, phần lớn xuất thân từ các Sư Đoàn 11th, Sư Đoàn 82nd hay Sư Đoàn101st Nhảy Dù Hoa Kỳ, họ rất hãnh diện với tên gọi “Red Hat” như danh xưng “Mũ Đỏ” của chiến binh Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa, bên cạnh đó cũng có các Sĩ quan tiền sát không quân (forward aircontrollers) và họ rất hãnh diện với danh xưng Red Markers!

Trong thời gian tại chiến trường Miền Nam Việt Nam đã có 34 quân nhân Nhảy Dù Mỹ và 3 Tiền sát viên Không quân Mỹ hy sinh tại mặt trận trong lúc phục vụ duới hiệu kỳ của Toán CV 162 cạnh Sư Đoàn Nhảy Dù Việt Nam, và đây là con số tổn thất cao nhất trong tất cả các toán Cố vấn Mỹ ở Việt Nam, trong số những cựu Cố Vấn Nhảy Dù Việt Nam (rất nhiều vị từng là Cố vấn cấp Tiểu đoàn hay Lữ đoàn NDVN) sau này có tới 34 vị thăng lên cấp Tướng.

Có thể đơn cử vài vị Tướngnổi tiếng như các Tướng Pete Dawkins, Norman Schwarzkopf, Barry McCaffrey, James Lindsey(nguyên Tư Lệnh Bộ TL HQ/ĐB Hoa Kỳ) , Jim Vaught, Joe Kinzer, John LeMoyne, Guy SandyMeloy (nguyên TL/SĐ82ND), Herb Lloy và Tướng Leroy Suddath (nguyên Tư lệnh LLĐB). Về phần hàng Hạ sĩ quan, cựu thành viên Toán CV 162 sau này có 78 nguời lên tới chứcThượng Sĩ Thuờng Vụ (Sergeants Major).

Toán 162 cũng vinh dự từng nhận một Huy chuơng Danh Dự (Medal of Honor) cùng rất nhiều huy chuơng Anh dũng (Distinguished ServiceCrosses).

Hàng năm các Red Hats Hoa Kỳ vẫn tề tựu về họp mặt với Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Cộng Hòa trong một ngày hội ngộ, và đặc biệt nhất, năm 2006, tại Viện Bảo Tàng Nhảy Dù Hoa Kỳ đã khánh thành riêng khu tưởng niệm riêng để vinh danh các chiến binh Nhảy Dù thuộc các Binh Chủng Việt Nam Cộng Hoà!

Xin hết.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sg624PjfqasJ:nhaydu.com/index_83hg_files/main_files/TieuSu-TDND/ToanCoVan162.pdf+

Toán Cố Vấn 162
Sư Đoàn Nhảy Dù
Airborne Advisory Team 162/MACV
Toán Cố Vấn Sư Đoàn Nhảy Dù 162 là một trong vài Toán Cố Vấn đông nhất quân đội
Hoa Kỳ tăng phái hoạt động bên cạnh các đơn vị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong vòng 11
năm từ 1962 đến 1973, tính từ đầu đến khi Mỹ rút hết quân khỏi miền Nam Việt Nam đã có hơn
1,200 quân nhân Mỹ các cấp phục vụ trong toán Cố vấn 162 bên cạnh Sư Đoàn Nhảy Dù Việt
Nam.
Muốn phục vụ trong Toán Cố Vấn 162, bắt buộc các Quân nhân Hoa Kỳ phải thuộc Lực
lượng Nhảy Dù Hoa Kỳ, phần lớn xuất thân từ các Sư Đoàn 11th, Sư Đoàn 82nd hay Sư Đoàn
101st Nhảy Dù Hoa Kỳ. Họ rất hãnh diện với tên gọi “Red Hat” như danh xưng “Mũ Đỏ” của
chiến binh Nhảy Dù VNCH. Bên cạnh đó cũng có các Sĩ quan tiền sát không quân (forward air
controllers) và họ rất hãnh diện với danh xưng Red Markers!
Đã có 34 quân nhân Nhảy Dù Mỹ và 3 Tiền sát viên Không quân Mỹ hy sinh tại mặt trận
trong lúc phục vụ duới hiệu kỳ của Toán CV 162 cạnh Sư Đoàn Nhảy Dù Việt Nam. Và đây là
con số tổn thất cao nhất trong tất cả các toán Cố vấn Mỹ ở Việt Nam.
Trong số những cựu Cố Vấn Nhảy Dù Việt Nam (rất nhiều vị từng là Cố vấn cấp Tiểu
đoàn hay Lữ đoàn NDVN) sau này có tới 34 vị thăng lên cấp Tướng. Có thể đơn cử vài vị Tướng
nổi tiếng như các Tướng Pete Dawkins, Norman Schwarzkopf, Barry McCaffrey, James Lindsey
(nguyên Tư Lệnh Bộ TL HQ/ĐB Hoa Kỳ) , Jim Vaught, Joe Kinzer, John LeMoyne, Guy Sandy
Meloy (nguyên TL/SĐ82ND), Herb Lloy và Tướng Leroy Suddath (nguyên Tư lệnh LLĐB).
Về phần hàng Hạ sĩ quan, cựu thành viên Toán CV 162 sau này có 78 nguời lên tới chức
Thượng Sĩ Thuờng Vụ (Sergeants Major). Toán 162 cũng vinh dự từng nhận một Huy chuơng
Danh Dự (Medal of Honor) cùng rất nhiều huy chuơng Anh dũng (Distinguished Service
Crosses).
Hàng năm các Red Hats Hoa Kỳ vẫn tề tựu về họp mặt với Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
trong một ngày hội ngộ, và đặc biệt nhất, năm 2006, tại Viện Bảo Tàng Nhảy Dù Hoa Kỳ đã
khánh thành khu tưởng niệm riêng để vinh danh các chiến binh Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hoà!
Tài liệu tham khảo:
- MACV Adv Team 162 - VN ABN Div
- Sư Đoàn Nhảy Dù Việt Nam và Cuộc Hành Quân Lam Sơn 719 của Trung Tướng James B.
Vaught, nguyên Cố Vấn Trưởng Sư Đoàn Nhảy Dù VNCH
Trích từ quyển ‘Binh chủng Nhảy Dù – 20 Năm Chiến Sự’
Đại Úy Võ Trung Tín
Tiểu Đoàn Truyền Tin SĐND – 714-856-9202
Đại Úy Nguyễn Hữu Viên –
Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù – 714-897-1435
Email: pvotin@gmail.com
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn