Thứ Tư, 18 Tháng Tư 20188:55 CH
( HNPD ) Bản quốc ca “Tiếng gọi công dân" và lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cùng với người Việt di tản ra hải ngoại
Thứ Bảy, 07 Tháng Tư 20187:08 CH
( HNPD )Cho nên các bản án được đảng quyết định trước mới kêu là BẢN ÁN " BỎ TÚI "