Bộ ảnh kinh hồn của bệnh viện ung bướu Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 28 Tháng Hai 20189:00 SA(Xem: 4840)
Bộ ảnh kinh hồn của bệnh viện ung bướu Hồ Chí Minh
Bộ ảnh kinh hồn của bệnh viện ung bướu Sài Gòn
Hình ảnh bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu tp Hồ Chí Minh: Thay vì nằm trong phòng, họ chuyển ra nằm ngoài trời để được tự do lăn lóc, tự do mỗi người một giường rộng rãi và ngắm mây trời thoải mái. Còn trong phòng chờ thì ngập lụt. Cần nhấn mạnh đây là bệnh viện trọng điểm của là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam.
V5OrEMN0v_DmvC8X5wwnbff11knWE73B0dMpBIZGyZ1t6HgoUQFqGqPeHK0BRKIH9J2yas4XoM3kFLW31-OUo0p0fYhpBWGB8lJMljgXJcWlnYB6UHD_f-l2l0PtUJjLHU3_l3U=s0-d
khcWGcQhzgdLbEVytrCabAQru_AoX6lzQuF7EtEpgiCSLSqJXHRZTeelCr-_udJ85LtVtr062rDNcJw1ZfoOuCGctRZ8KaTUDXzQDm-GyXVw6L5lhORKNAMvMu4Lp2oi993vnu8=s0-d
6d1537aF1x8pMgG6vx8HlUs7kFLnDiml1QAvT7EKvuDnfY889IksU8um5cUKmmoR5BYiAIYek7Sf_yMYEra46IVaFjMBuYKYYpTYDaNtGjdbd0ekvDLknY-d47jN08gkNLPsCUY=s0-d
eBbt7u8L4GUPjZ1nxoOlhpUYHCFE_LTQU4CHwp5fSPwqNjFSDJ977oACIOzGXhuqS9qp6k_0nXiOjr2r-9u19AqmJXN2bcS6aRIYlVHMS2J19uhOpPkG5DW71gH3dmP9RgdJ7pQ=s0-d
kNxhnnLBRpsXqZG7HGUT3klFUq8fz18jUCipRabwTuWyidrlQmMDZWNFf5fMzjNs3yM4CJBhRZClfItEqFl6Hkta5-_49kQhIiOw1CeWOQ3Gt-cs2gNc5yZbZb0u8Jw0DhpkN5M=s0-d
o90pIUZEDOj2NU6TNM729Nguz-SI3dVn6T9ouc8cBCrOxbChTWnLMFlhpnkQeI4Sf9LEcrlzLnhnOFhM_8UIV5zWKlb0HVuy3dizSzluY5YPR2wa-zKEO2nKjkqBrivMuuEkPAs=s0-d
TbLYVairHQXdgYNpW8vjlOuRI8ZCO4d15GUG4RcqoqO2g2nFOiZohk5MzCrhQMv5Gm0z7RJpT_VKz7HSk9jItBVFLu2DfnUmc4kCeIC89nYZFhBY8pJ5sYJ-pyUrN8Nbw-w14vw=s0-d
0ivQz8TAd6talMyTUSnA7oAyCj0Z3rBZrNpA39I97TZhZoGFB2BDETA8wIg9-VVSXrAOmDeixr9glV8C02PpoBR-KehwbxAy1BzA8S8Aq6uZVpv1fVT35YvRk8j7bgNVAGDMgMM=s0-d

Nguồn: Trên mạng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn