Đầy Tớ Nhân Dân - Trần Đức Phổ

Thứ Năm, 02 Tháng Hai 202310:02 SA(Xem: 498)
Đầy Tớ Nhân Dân - Trần Đức Phổ

tham-nhung

Đầy Tớ Nhân Dân

Tài sản nhiều hơn cả nước Lèo
Thạch Sùng thuở nọ cũng đành teo
Nhà cao cửa rộng vàng như củi
Bạc ức tiền muôn ngọc tựa bèo
Chạy án cụp đuôi dòng giống chó
Tham quyền ăn tạp kiếp đời heo
Con đường công bộc nay như thế
Khối kẻ mơ mòng gắng sức leo!

2/2/2023
Tú Điếc ( HNPD )
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)