Bọn chó đẻ - Nguyễn Nhơn

Thứ Ba, 08 Tháng Chín 20204:47 SA(Xem: 861)
Bọn chó đẻ - Nguyễn Nhơn

ThamNhung-hihoa-depKu Búa @ Cafe Ku Búa

Vì sao đa số các trí thức và trung lưu Việt Nam không muốn CS sụp đổ?

Vì họ không quan tâm đến chính trị? Không phải. Vì họ vô cảm? Không hề? Vì họ thiếu hiểu biết? Càng không?

Đơn giản, vì đa số tri thức Việt Nam và tầng lớp trung lưu phát triển dựa trên sự tồn tại của thể chế chính trị hiện tại. Đây là một giả thuyết ban đầu khó thuyết phục nhưng càng ngày càng tìm hiểu thì càng có lý.

Dưới thể chế hiện tại, một nhà trí thức hay một doanh nhân muốn phát triển phải bắt tay với bộ mấy công quyền. Và ít nhiều, họ đã gắn liền với nó, cả 2 phát triển song song nhau. Ở nước này, ai làm ăn lớn mà không phải là người nhà của bộ máy? Ai thành công trong giới hàn lâm mà không nằm trong biên chế? Ai kinh doanh mà không nương tựa vào mối quan hệ với chính quyền?

Để một xã hội và dân tộc bứt phá thì cần tầng lớp trí thức và doanh nhân, tuy họ là thiểu số những mức độ ảnh hưởng của họ lớn hơn phần còn lại. Nhưng rất tiếc, họ không muốn vậy. Họ đã phát hiện dựa trên thể chế hiện tại thì lợi ích cũng gắn liền với sự tồn tại của nó. Chẳng ai muốn tự hủy miếng ăn của mình.

Thật buồn cho một dân tộc. À không. Thật buồn cho một nhóm người được coi là “cao cấp” nhưng tư duy thì ngược lại. Đương nhiên là luôn có những thành phần cá biệt, nhưng quá ít.

Chỉ là nhận xét cá nhân. – – – Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Sử gia Trần Gia Phụng mệnh danh những ai sống ăn bám theo chế độ toàn trị việt cọng là ” sống cộng sinh ” với cường quyền lang sói.

Riêng ” doanh nhân ” dựa thế bạo quyền toàn trị, bóc lột, chụp giựt làm giàu thì người dân kêu là ” Tư bản đỏ.

Mác xít lý luận rằng: Đế quốc là giai đoạn tột cùng của chế độ Tư bản. Thời kỳ nầy mang đặc tính: Tư bản Độc quyền Nhà nước ( Monopole capitaliste d’état ), nghĩa là Tư bản cấu kết với Nhà nước thành độc quyền cả việc cai trị lẫn kinh tế.

Chế độ xã nghĩa vc ngày nay mang đặc tính đúng y như vậy: Tư bản đỏ + Độc tài toàn trị = Tư bản ĐỎ độc quyền Nhà nước.

Người dân Việt ngày một cổ hai tròng:

Tròng cường quyền áp bức, bất công.

Tròng tư bản đỏ bốc lột, cướp giựt.

Ngày nào người dân nghèo khổ hết còn chịu đựng nổi sẽ vùng lên diệt trừ cả cường quyền lang sói lẩn bọn cướp giựt tư bản đỏ.

Sử gia Trần Gia Phụng lịch sự gọi bọn:

– ” Thức giả ” cúc cung phò bạo quyền chỉ biết vinh thân phì gia, phó mặc dân tình khốn khổ điêu linh,

– ” Tư bản đỏ ” a tùng bạo quyền cướp giựt cho giàu sang phú quý bất kể nhơn tình đạo lý,

Là bọn sống cộng sinh, thân tầm gởi.

Đực làng Bưng Cầu, xứ Thủ, quê mùa thô lổ, chửi: Đó là bọn chó đẻ!

Nguyễn Nhơn ( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn