Đang có nổ lực truất phế Thị trưởng Trí Tạ, Nghị viên Kimberly Hồ và NV Charlie Nguyễn

Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu 201912:44 SA(Xem: 7599)
Đang có nổ lực truất phế Thị trưởng Trí Tạ, Nghị viên Kimberly Hồ và NV Charlie Nguyễn

Báo THE TRIBUNE

Recall push launched against council trio

Recall push launched against council trio

Thông báo về ý loại bỏ ba thành viên của Hội đồng thành phố Westminster đã được gửi vào thứ bảy tới ba người, đang tiến hành một chiến dịch lật đổ Thị trưởng Tri Ta và Nghị viên Kimberly Ho và Chi Charlie Nguyen khỏi nhiệm sở.

 

Nỗ lực này được lãnh đạo bởi một nhóm có tên Westminster United, theo David Johnson, một nhà phê bình chính trị của đa số hội đồng và là đồng tác giả của một bộ quy tắc ứng xử đã bị hội đồng loại bỏ.

 

"Westminster United là tất cả mọi người, tất cả các sắc dân từ các cộng đồng đa dạng của chúng ta, cả các đảng phái chính trị và độc lập, mọi người bất luận tuổi tác", ông Johnson nói.

 

Để tiến hành một cuộc bỏ phiếu truất phế, nhóm phải thu thập 20 phần trăm chữ ký cử tri đã đăng ký trong thành phố, phải lên tới 8.736 chữ ký để đủ điều kiện. Nếu nỗ lực chữ ký thành công, vấn đề có thể sẽ nằm trong lá phiếu cho cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng Ba năm 2020.

 

Nhóm đa số hội đồng đã xảy ra bất hòa với các Nghị viên Tai Do và Sergio Contreras.. Các vấn đề đã bao gồm bộ quy tắc ứng xử cũng như cáo buộc lạm dụng quyền hành gia đình trị và hành động gần đây đòi hỏi phải có ba người để yêu cầu chỉ thị trưởng - hoặc đa số hội đồng - mới được quyền đưa một đề mục vào chương trình nghị sự của hội đồng.

 

Khi Đỗ đăng một thông điệp trên mạng xã hội - có lẽ có ý mỉa mai - rằng Westminster bây giờ chính thức là Thành phố Hồ Chí Minh, tên chính thức của Sài Gòn cũ, đa số hội đồng đã bỏ phiếu để đưa ra một thông cáo báo chí chính thức chỉ trích Đỗ.

 

Tại cuộc họp nơi thông cáo báo chí được thông qua, một số thành viên của khán giả nói rằng sẽ có một nỗ lực đang tiến hành loại bỏ.

WESTMINSTER Mayor Tri Ta, along with council members Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen (File photo).

By Jim Tortolano

Notices of intent to recall three members of the Westminster City Council were mailed Saturday to the trio, beginning a campaign to oust Mayor Tri Ta and Councilmembers Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen from office.

The effort is led by a group called Westminster United, according to David Johnson, a vocal critic of the council majority and the co-author of a code of conduct that was rejected by the council.

“Westminster United is everyone, all ethnicities from our diverse communities, both political parties and independents, people of all ages,” said Johnson.

To force a recall election, the group must collect the signatures of 20 percent of the registered voters in the city, which amounts to 8,736 qualifying signatures. If the signature effort is successful, the matter would likely be on the ballot for the 2020 March primary election.

The council majority has been at odds with Councilmembers Tai Do and Sergio Contreras. Issues have included the code of conduct as well as allegations of nepotism and recent action by the three to require that only the mayor – or a majority of the council – would have the power to have an item placed on the council agenda for discussion.

When Do posted a social media message – presumably meant sarcastically – that Westminster was now “officially Ho Chi Minh City,” the official name of the former Saigon, the council majority voted to issue an official press release criticizing Do.

At the meeting where the press release was approved, some members of the audience said that a recall effort would be forthcoming.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Video HNPD 

"Vietnam ! Việtnam !", tài liệu được giải mã. (phụ đề Việt ngữ)

          (muốn phóng hình lớn, click vào ô vuông bên phải phía dưới khung hình)n đài VOA (Bấm để xem thêm)
Giao Kèo
Web tham khảo