Tiếng Việt
Hải Ngoại Phiếm Đàm
Trần Quốc Việt dịch( Dan Luan )