Thích Chân Quang và kinh… thất kinh!

Thứ Năm, 13 Tháng Sáu 202410:00 SA(Xem: 913)
Thích Chân Quang và kinh… thất kinh!

Nguyễn Tiến Tường

12-6-2024

Một bạn đọc gửi cho tôi một đoạn trích, nói rằng đó là kinh Bát Chánh Đạo. Tôi nói bát chánh đạo là con đường chân chính để giải thoát của nhà Phật. Làm gì có kinh bát chánh đạo, trừ khi ai đó bịa ra nó.

Quả nhiên, kinh Bát Chánh Đạo là một sản phẩm do ông Thích Chân Quang biên soạn. Nó thậm chí được chạy trên nền tảng Zing mp3.

Tôi không biết là một trụ trì có được phép viết kinh không? Nhưng theo như tôi biết, kinh Phật của tất cả các phái bộ đã được san định hàng nghìn năm nay. Những bậc cao tăng hàng đầu cũng chưa có ai viết kinh, chỉ có chú dịch. (Cũng có thể cái biết của tôi còn hạn hẹp).

Và đây, là một đoạn mà đệ tử ông Quang thi nhau truyền tụng trong kinh của ông ấy:

“Đừng chê bai bừa bãi

Kẻo xúc phạm bậc hiền

Nhiều kiếp tổn phước duyên

Có khi sinh cầm thú…”

Thử phân tích: Hai câu đầu đã xô đổ tinh thần “chúng sinh bình đẳng” của đạo Phật. Xúc phạm ai cũng giống nhau. Đối với “bậc hiền”, nếu là người tu thì ai xúc phạm mình còn được xem là đang bố thí ba la mật cho mình. Vì nó giúp người tu “định” trong thử thách.

Nói như vậy không có nghĩa là kẻ xúc phạm không bị quả báo. Tuy nhiên, ngoài nhân quả thế gian, thì cái nghiệp của người đó đã thành, kiếp sau hoặc vài kiếp nữa mới bị quả báo khẩu nghiệp. Làm sao ông Quang biết sinh cầm thú?

Phật lại dạy, nhân ai quả người đó. Tại sao một người bị khẩu nghiệp mà bắt một đứa trẻ làm cầm thú để trả nghiệp cho cha mẹ chúng được!

Chỉ 4 câu “kinh” thất kinh rùng rợn này, ông Quang đã chà đạp chánh ngữ, chánh tư duy, chánh kiến, chánh nghiệp… làm sao có chánh tinh tấn, sao có thể gọi là chánh pháp, chánh đạo!

Chỉ với 4 câu này, ông Quang đã chà đạp toàn bộ giá trị triết lý và tinh thần nhân văn của đạo Phật.

Tương tự như khi ông sửa giới, mắng ai phản bội thầy không xứng làm chó, doạ ai xúc phạm chùa ông sẽ bị chư thiên đánh chết.

Thưa! Chư thiên không có rảnh, và chư thiên yêu thương cả những gì tăm tối. Họ không cay nghiệt như ông!

Đặt tên chùa lấy chữ Phật và chữ Quang có trong tên riêng, dựng tượng hao hao mình, sửa giới tự viết kinh… Trong quan sát cá nhân, tôi thấy ông Quang là người mang tham vọng không đơn giản.

Bởi vậy, xin đề nghị Ban Tôn giáo Chính Phủ không chỉ thẩm tra các bài thuyết pháp của ông Quang mà nên thẩm tra toàn bộ hệ thống giáo lý tại chùa Phật Quang.

Cá nhân tôi nghĩ rằng ở đó ông Quang không theo đạo Phật mà chỉ mượn nó để hý lộng nhân quần mà thôi!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Video HNPD 

"Vietnam ! Việtnam !", tài liệu được giải mã. (phụ đề Việt ngữ)

          (muốn phóng hình lớn, click vào ô vuông bên phải phía dưới khung hình)n đài VOA (Bấm để xem thêm)
Giao Kèo
Web tham khảo