Đơn xin đi nhờ chuyện cơ Chủ tịch Quốc hội

Chủ Nhật, 06 Tháng Mười 20197:00 CH(Xem: 910)
Đơn xin đi nhờ chuyện cơ Chủ tịch Quốc hội
LS Đinh Đăng Mạnh, FB Manh DangMẫu đơn được thực hiện trong chương trình trợ giúp tư vấn pháp luật miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo, cận giàu và giàu. Cho nên, quý khách tùy nghi sử dụng mà không phải thanh toán phí thù lao luật sư.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râm và văn bản

Tư vấn mẫu đơn:

--------------------------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----ooOoo-----

ĐƠN XIN ĐI NHỜ CHUYÊN CƠ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Kính gởi : Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội
Tôi tên là ...
Sinh năm ...
Căn cước số ...
Cư trú tại ...
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản
Với đơn này, đề nghị bà Chủ tịch Quốc Hội cho phép tôi được đi nhờ máy bay (chuyên cơ) trong chuyến công du của bà đến quốc gia ...
Mong bà chấp thuận và sớm hồi âm để tôi tiện thu xếp việc thanh lý nhà cửa tại Việt Nam.
Tôi thành thật cảm ơn.
Trân trọng.
TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 201 ...
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)--------//-------
Lưu ý :
- Tháng 10/2019, quốc hội có lịch công du ở Sudan;
- Tháng 11/2019, quốc hội có lịch công du ở Ethiopia;
- Hot : Tháng 12/2019, quốc hội có lịch công du ở Mỹ ... Tho;

Mẫu đơn được thực hiện trong chương trình trợ giúp tư vấn pháp luật miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo, cận giàu và giàu. Cho nên, quý khách tùy nghi sử dụng mà không phải thanh toán phí thù lao luật sư.

Quý khách có thể đóng dấu "mật", "tuyệt mật", "tối mật" hoặc "sạn mật" để đơn có thêm trọng lượng, khả năng được chấp thuận cao hơn.

Tuy vậy, hiệu quả mẫu đơn tùy thuộc vào sự ăn ở của quý khách.

Chân chọng.


Không có mô tả ảnh.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn