TIÊN SƯ BỐ CHÚNG MÀY

Thứ Bảy, 10 Tháng Tám 20198:00 SA(Xem: 1712)
TIÊN SƯ BỐ CHÚNG MÀY
TIÊN SƯ BỐ CHÚNG MÀY
Đồng bà nghe rõ chứ.
“”Cán bộ ta xưa nay
Không đòi dân hối lộ.
Không bao giờ”, thật hay.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Vậy ai gây khó dễ
Bắt dân mở hầu bao?
Ai đứng đường làm luật?
Ai tống tiền đồng bào?
Chúng mày ngu cũng được,
Nhưng nên ngu vừa vừa.
Chừa phần cho người khác.
Dân không còn như xưa.
Đã định không thèm viết,
Phí thơ với bọn này.
Bức xúc, vẫn phải viết.
Tiên sư bố chúng mày.
Trong hình ảnh có thể có: chó và văn bản

 
NGHE SƯỚNG KHÔNG ĐỒNG BÀO
 
Ông Thưởng, tuyên huấn, nói:
Ngoài lợi ích đồng bào
Đảng của ông không có
Bất kỳ lợi ích nào.
 
Vậy xây nghĩa trang khủng
Cho lãnh đạo trung ương
Là vì lợi ích đảng
Hay lợi ích dân thường?
 
Lại nhớ lời ông Thiệu 
Thời còn ở Miền Nam -
Đừng nghe cộng sản nói.
Hãy xem cộng sản làm.
__________
 
NGUYỄN KHẢI
 
Người cộng sản nói dối
Mà mặt cứ tỉnh bơ
Lem lẻm và lì lợm,
Không xấu hổ bao giờ.
 
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản
 
Người dân, nếu muốn sống,
Lựa chọn quả không nhiều.
Họ không thể làm khác,
Đành buộc phải nói theo.
 
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và văn bản
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn