Hiếm và Tốt

Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu 20191:00 CH(Xem: 1099)
Hiếm và Tốt
Một ông đại gia nhà giàu ở thành Hồ bị bệnh sắp chết, bác sĩ nói muốn sống thì phải thay nội tạng. Ông ta lập tức bay qua chợ đen nội tạng bên Trung Quốc. Đầu tiên, ông đại gia vào tiệm bán tim.Tại đây, tim các loại có đủ cả. Nào là: tim bác sĩ, tim nông dân, tim công nhân, tim luật sư, tim thầy giáo… nhưng mắc nhất trong cửa hàng là một trái tim của đảng viên cộng sản. Ông ta liền hỏi chủ tiệm:
6d920c90-21e3-4c6d-a761-65fba0cfaea0
- Sao tim này mắc dữ vậy, bộ nó tốt lắm hả?
- Cái này hổng phải nó tốt mà là nó hiếm.
- Sao hiếm?
- Ây dà, nị hông thấy sao? Cả triệu thằng đảng viên cộng sản mới có một thằng có tim đó chớ. Vậy là nó hiếm rồi. Hàng hiếm đó, mua đi.

Ông đại gia mua trái tim cộng sản. Sau đó, qua tiệm bán bao tử. Ở đây cũng có đủ loại: bao tử lính, bao tử dân nghèo, bao tử dân giàu…nhưng mắc nhất là bao tử của quan chức nhà nước cộng sản. Rút kinh nghiệm tiệm bán tim, ông đại gia hỏi chủ tiệm:

- Cái này nó hiếm nên mắc phải không?

- Cái này hổng hiếm nhưng mà nó tốt!

- Tốt ra sao?

- Tốt lắm chứ! Xi măng, sắt thép, tiền bạc, mỡ thối, mỡ bẩn gì, kể cả sĩ diện và lương tâm bỏ vô nó cũng tiêu hóa hết. Tốt lắm đó, mua đi.

Ông đại gia mua cái bao tử đó. Cuối cùng, chỉ còn tiệm bán não. Ở đây cũng có đủ loại não như 2 tiệm trước, nhưng mắc nhất cũng là não của người đảng viên cộng sản. Lần này, vừa thấy cái não mắc nhất đó, ông ta nói ngay:

- Bán cho tôi cái này, cái này mắc vậy chắc vừa hiếm lại vừa tốt ?

- Nị khéo chọn ghê! Cả triệu thằng đảng viên cộng sản mới có 1 thằng có não, mà nó ít khi xài tới lắm… nên còn mới! 

"Còn tốt ở chỗ là mỗi khi nó động não suy nghĩ tức là nó sắp có tiền"!

Nguồn: Internet.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn