thơ chu vương miện

Thứ Hai, 26 Tháng Ba 20187:16 CH(Xem: 3613)
thơ chu vương miện

CaoBaQuat
1 CHỐN QUỐC OAI

cvm

-

làm giáo thọ

đêm đêm rừng hoang nghe tiếng hú

tài học sánh ngang đất với trời

ngày nào cũng nghe tiếng kêu cú cú

chết đứng chết ngồi hay chết nằm

1 ngày cho tới cả ngàn năm

có ai sống mãi  mà o chết ?

nhưng mà được nhục hay vinh ?

-

1 thầy 1 cô 1 chó cái

1 vua và bầy quan ăn hại

chi hồ giả giã

lập đi và lập lại

khuôn vàng thước ngọc

vĩnh viễn ngàn thu ?

-

1 hồi trống dục đù cha kiếp

1 nhát gươm đưa đéo mẹ thời

đất nước loạn ly

khói lửa bời bời

nhiễu nhiễu nhương nhương

toàn bọn hủ nho

mặt úp vào cái nồi

toàn cháo

cái đạo làm người

quyết xoay bạch ốc lại lâu đài

-

HÈN

truyền thống

từ trên xuống

từ dưới lên

triều nhà Nguyễn được mấy người

như Ông Ích Khiêm

sau này có Cao Bá Quát

phần còn lại

hèn hêt


2* A NGUYÊN

[ 1800 - 1855 ]

thơ chu vương miện

*

 

sóc đĩa có 2 mặt

mặt chẵn và mặt lẻ

đời người có 2 lẽ

lẽ sống và lẽ chết

dù suy nghĩ kiểu nào ?

Á Nguyên Cao Bá Quát

vẫn là " uy vũ bât năng khuất "

cuối thế kỷ thứ 18

Quang Trung dẫn quân ra Bắc

thầy Lý Trần Quán

sai đồ đệ Nguyễn Trang

dẫn và bảo vệ Chúa Trịnh Khải

về Bắc Ninh Bắc Giang

người này nộp Chúa cho Tây Sơn

nhốt vào tù xa rồi đâm chết

thầy trò gặp lại nhau Quán trach

" thầy cũng như cha

sai con bảo vệ Chúa

chuyện nhỏ làm không xong ? "

Trang trả lời :" sợ thầy không bằng sợ giặc

quý Chúa không bằng quí thân "

2300 năm trước đạo Khổng Mạnh

đến đây tạm chấm dứt

gần 200 năm sau

có đệ tử chân truyền

nhà Nho Cao bá Quát

cực kỳ lên án nền Văn Hóa Khổng Mạnh

kẻ nhập môn suốt cả đời

chỉ biết lậy và quì

khấu đầu chổng đít

làm nô tài cho 1 đứa ngu

vẫn tự an ủi dưới 1 người

trên vạn người

ngày ngày quì mòn sân tướng phủ

chắp tay cúi đầu

còn bá tanh là thảo dân

chỉ biết nộp thuế làm sưu

gọi dạ bảo vâng

đến thế kỷ thứ 19

có Vị Xuyên Trần Tế Xương

đậu tam trừơng

thơ rằng "

cái học nhà Nho đã hỏng rồi

đậu rồi cũng đến đứng đường thôi

sư phụ treo niêu theo sư phụ

môn đệ khoai rau đứng thở dài ?

 

3 VẠN 6000 NGÀY

chu vương miện

*

là mấy

cảnh phù du chưa thấy ? đã nực cười

nhìn đã rồi mắt kể như đui

làm Đồ Chiểu soạn Lục Vân Tiên cõng mẹ

chán mớ đời dẫy củ hành dẫy hẹ

họ chưa gần rồi lại họ xa xa

nhin vịt ngan lại tưởng con gà

sống vạn rưỡi thêm 3000 là nghẻo

ôi sĩ phu giờ đây sao giống phu vác gạo

dây công danh thòng lọng

choàng vào cổ dẫn di ?

làm thượng quan đâu có ích lợi gì ?

trước hữu ngũ đúng là phường báo hại

chân hành tẩu nơi kinh thuộc vào thư lại

trên sai đâu cứ đó mà đi ?

được dăm năm cũng chả ra gì ?

toản lũ dốt dốt từ trên xưống dưới

thượng đần độn bề tôi cãi lại

thế là 1 đường trực chỉ Quốc Oai

làm giáo thụ nơi sâu nơi xa nhịn đói dài dài

Quát hỡi Quát , Quát ơi lá Quát

thôi chỉ còn mỗi con đường duy nhất

" làm giặc "

-

nói với thằng mù về ánh sáng

chả khác gì

nói chuyện súng đạn vơi thằng điếc

nói chuyện bình thiên hạ với Tự Đức

o khác gì cầm cặc

-

Vua Tự Đức

làm thơ hay hơn 2 Hoàng Thúc

Tùng Thiện Vương & Tuy Luý Vương

3 vị trên làm thơ khá hơn Hà Tôn Quyền

tất cả là thành viên " thi xã Nghệ An "

-

vua vô năng bất tài

u lỳ trước thời cuộc

bá quan văn võ

" văn dốt vũ dát "

cái gì cũng o biết ?

cai chuyện mất nước

là lẽ đương nhiên ?

kẻ nhỉn thấu thời cuộc

khởi nghĩa ở My Lương

 

chu vương miện

BẤT TỬ

chu vương miện

*

vua Tự Đức thì chết luôn

Lê Duy Cự thì chết thiệt

Cao Bá Quát thì không ?

tên tưổi bất diệt

không phải vì ngông

không phải vì cuồng

mà cũng hkông điên

mà vì là chính nhân quân tử

là người nhiệt tình yêu nước

trong chế độ độc tài ?

yêu nước thì phải chết ?

Cao bá Quát cũng vậy

không còn con đường nào khác ?

-

Cao Gia Văn Phái

em Bá Quát đậu á Nguyên

anh Bá Đạt đậu cử nhân

huyệnn lệnh Nông Cống

thiên hạ 4 bồ chữ chiếm 3

khi o mó dái ngựa

là thằng dốt đặc

ra lệnh tru di tam tộc

-

người người thì quá nhiều

đê hèn thì khắp xứ

cúi đầu như con cú

ngang đầu như lũ trâu

hèn 1 lũ như nhau

cục phân ngang cục ku'k

mấy trăm năm

mới được 1 Cao Bá Quát

 

chu vương miện

CAO CHU THẦN

thơ chu vương miện

*

rồng vàng nơi ao tù

buồn thiên thu

góp ý lòng thành canh tân đất nước

với cả gan lẫn ruột

kẻ nghe có 2 lỗ tai trâu

vừa ve vẩy tai vừa gật đầu

nghe ngang nước chẩy lá môn

từ hành tẩu sử quán

thuyên chuyển xuống làm giáo thọ

nhậm trị phủ Quốc Oai

buồn thúi ruột

kẹt quá đành làm giặc

thua chết

-

cả 1 gầm trời

toàn là bồ cu

cắm cúi đầu mổ thóc

toàn vịt bơi trên hồ sen

ao bèo

tối ngày kêu cạp cạp

toàn gà mái gà con

kiếm ăn

toàn là Nguyễn Công Trứ

o có ai là Cao Bá Quát

-

Cao Bá Quát chết

còn có người thương người khóc

có ngừơi ngưỡng mộ

Tự Đức chết

y con nhái chết

o ai khóc

chỉ có Pháp Lang Sa khóc

 

chu vương miện ( HNPD )Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Năm, 05 Tháng Tư 20188:37 CH
( HNPD ) giữa đại dương cá voi há mồm /hút 1 cái cả tạ cá con chiu thỏm vào mồm /nước chẩy qua mang cá /còn bao nhiêu vào dạ dầy
Thứ Tư, 04 Tháng Tư 20188:00 CH