Đỗ Trung Quân - Tháng tư, lời muộn phiền của người 68 tuổi

Chủ Nhật, 30 Tháng Tư 202311:58 SA(Xem: 743)
Đỗ Trung Quân - Tháng tư, lời muộn phiền của người 68 tuổi


TranhDeBai_truyenngan

ta mang tui hai mươi vào rng tám năm

bốn năm nhng vùng kinh tế mi

ba năm lòng h Du Tiếng

một năm chiến trường biên gii K máu và không chc còn nước mt

tr xong món n lý lch dù không con sĩ quan 

dù không nhà đa ch

thân thế ngay trên vai ,

tóc dài

hippie choai choai

ta tr n xong mt phn “ tiu tư sn th thành”

ba lô v , cuc đi làm li.

căn cước mi

lý lch thêm dòng “ thanh niên xung phong “

Đóng du

xong !

mt đến 20 năm

ta mi nhn ra mình thành k n

ta n

nhng đêm xung tàu đnh mnh

cuc đào thoát bi thm

không internet

không mt dòng thông tin

ta bình yên kiếm sng

vênh váo hư danh

 hãnh tiến “ trong hào quang bóng ti “

ta n

bn bè hc tài thi phn

thi bao nhiêu ln cũng rt

hc bao nhiêu cũng ra va hè chanh t

bán do – ch tri…

lý lch xét 3 đi

oan khut .

ta n

bn ta xó ch đu đường

bán tng cái qun, cái áo

ta chm ch trên ghế ngi giám kho

nhét túi phong bì

nhng hi ch phù hoa

dìm ta tn đáy…

ta n

như k vô tâm

mt mù

ta n nhng con thuyn v nát

phn người chìm đáy bin sâu

ta như k n

dù không vay

tháng tư hoa phượng cháy

nám cơn mưa sm đen

ta biết ta còn n

nhng bình minh ...

chưa lên

ĐỖ TRUNG QUÂN

(Tháng Tư 2007 - 2023)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn