Trần Mạnh Hảo - Giặc Tầu đang kéo biển Tầu vô cướp biển

Thứ Ba, 06 Tháng Tám 20196:01 SA(Xem: 433)
Trần Mạnh Hảo - Giặc Tầu đang kéo biển Tầu vô cướp biển
bachdang_01
Bạch Đằng giang, trận thủy chiến lừng danh của dân tộc, đánh tan giặc Nguyên năm 1288.

Gic Trung Quc đang kéo trăm chiến thuyn cướp bin
Dã T
ượng, Yết Kiêu ơi bãi Tư Chính nguy ri
Đ
i tướng Trn Khánh Dư đi Trn v giáp chiến
Dìm quân thù trong bi
n la bùng sôi


Hi lch s xin v đây cu nước
Lý Tr
n Lê tng tm máu quân thù
Gi
c Trung Quc muôn đi là k cướp
Sao vua hèn t
ướng mt li im ru ?


Chín mươi triu đng bào ơi gic đến
M
t bin ri dân tc s v đâu
Sông B
ch Đng phóng ra khơi hi chiến
Dãy Tr
ường Sơn thành hm đi chng Tu


Hi quân Vit Nam có vua Trn v giúp
T
Quc hóa thân thành chiến hm ngăn thù
Xin giã bi
t nhng anh hùng núp
L
y máu đào cu nước mãi nghìn thu


Ngót trăm chiến thuyn gic đang sng s
Dân không dám xu
ng đường s b bt, hành hung
M
t chính quyn như nhà H không cn dân ng h
Ai đã c
m người dân không được hóa anh hùng ?


Không có nhân dân làm sao gi bin
Ông cha x
ưa đã đưa bin lên b
Chính nhân dân là bi
n người quyết chiến
Bi
n vi b hu ng tin hô 


Xin đng loi nhân dân ra ngoài đi ngũ
H
i nhà cm quyn ngi gi ghế co ro
Bãi T
ư Chính là lòng dân quyết gi
Nghìn chi
ến thuyn gic Trung Quc cũng thành tro…


Sài Gòn sáng 6-8-2019
TRẨN MẠNH HẢO
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn