LỜI VĨNH BIỆT - NGUYÊN LẠC (cập nhật)

Thứ Năm, 23 Tháng Năm 20191:29 CH(Xem: 637)
LỜI VĨNH BIỆT - NGUYÊN LẠC (cập nhật)

LỜI VĨNH BIỆT

(cập nhật)
(Thương tiếc thi sĩ Tô Thùy Yên) 
.
Riêng người đây một nén hương!
Tiếc chàng thi sĩ vô thường tan mau
Biếc chiều nghiêng nắ́ng ngang đầu
Chiêu hồn chuông gọi lời đau đến người!
Mắt đầy sương khói chiều rơi
Tiếng chiều đồng vọng người ơi nghìn trùng!
.
"Tam Giang" rày đã cạn cùng! 
"Trường Sa chếnh choáng" "Anh Hùng Tận" ôi! [*]
.
Xin người an ngủ đi thôi!  
" Ta Về" "nghe nặng đất trời từ tâm" [**'
,,,,,,,,,,
[*] Tên một số bài thơ của thi sĩ Tô Thùy Yên: Chiều trên Phá Tam Giang/ Trường Sa Hành/ Anh Hùng Tận...
[**] Nghe nặng từ tâm lượng đất trời.- Ta Về

Nguyên Lạc
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn