THƠ CHU VƯƠNG MIỆN: Những

Thứ Bảy, 25 Tháng Tám 201810:19 SA(Xem: 3097)
THƠ CHU VƯƠNG MIỆN: Những

DoDeu-hihoa
NHỮNG

ckh & chu vương miện

-

" dòng suối nhỏ

theo sông về với biển

để đồi hoang lại

trong nắng trong mưa

để người dân khổ như đất kia cằn khô

nhạc Phan Huynh Điểu "

nhưng người o ưa chế độ

đã ra đi khỏi nước

bằng nhiều cách

tìm tự do

2 miền bây giờ toàn cờ đỏ

thành quả của cách mạng Mùa Thu

đầy khốn khó

-

VÔ ÍCH

tất cả là số o

hư o

mang muối bỏ biển

chở củi về rừng

tất cả những người ra đi

tìm tự do

đã thành những người ngoại quốc

ngươi dưng

còn dân tình trong nứớc

còn 1  số tri thức

đa số là dân hèn

dân quèn

chuyện mất nước là

chuyện tự nhiên ?

-

THỜI ĐẠI

có nhiều thời kỳ

thời đồ Đá

nửa thế kỷ trươc

thuộc đô hộ Pháp

phu phen bị Tây mũi lõ đá đít

thời đồ Đồng

Mỹ thế Pháp

dùng đô la đỏ cho thuộc địa

và xanh cho nội địa

thời đồ Đểu

là sau 75

Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam

bù nhìn

miền Bắc , tịch thu lấy hết

đổi tiền

thời kỳ Đểu Giả

sau 77 thống nhất đất nước

cái gì cũng tịch thu

cái gì cũng ăn cướp

chống cự lại là bắt

đánh chết

phó sản là Dối

là Trá
Chu Vương Miện ( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn