THƠ CHU VƯƠNG MIỆN: HỒ SĨ TẢO

Thứ Ba, 14 Tháng Tám 20186:06 SA(Xem: 1753)
THƠ CHU VƯƠNG MIỆN: HỒ SĨ TẢO

Ho_Si_Tao
HỒ SĨ TẢO

CKH

-

Quye'n Sin' Kuq

Haochimine

Quyê'n Tất Cu'q

Noq Đức Man'

tay sai Hoa Lụk

-

thế gian ô trọc này

tỉnh thì ít

điên thì nhiều

có kẻ điên vì ghệ

có kẻ điên vì tiền

vì quyền

" cả 3 thứ "

điên thì o biết gì nữa

nói bậy nói bạ

-

ĐỜI

là hữu hạn o vô biên

y đồng tiền

vào rồi ra ra rồi vào

y thuốc lào

hút xong thả khói bay vèo

sáng sáng đi làm

cuối tháng lãnh lương

tiền nhà tiền điện tiền nước tiền xăng

trả xong hết trơn

tiền con tiền vợ

đêm nghỉ

ngày kéo cày

77 năm

lúc nào cũng là ta đây ?

đời là hữu hạn

52 con bài trong bộ bài tây

y như đêm và ngày
Chu Vương Miện ( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Sáu, 24 Tháng Tám 20186:06 SA
( HNPD )vẫn 1 bầy chó chết /gục mặt vào bãi cứt /cùng nhau chung lưng đấu cật
Thứ Năm, 23 Tháng Tám 20186:06 SA
( HNPD )bọn Hồ Chí Minh + lũ côn đồ cùng Mạc Đăng Dung 1 bầy bán nước ?
Thứ Tư, 22 Tháng Tám 20186:06 SA
( HNPD )có những con vật cũng y như vậy /là loại nhuyễn thể ốc
Thứ Ba, 21 Tháng Tám 20186:16 SA
( HNPD ) nơi các nhà văn thơ đã vào Đảng và biên chế , có chế độ & tiếu chuẩn gạo nước
Thứ Hai, 20 Tháng Tám 20186:06 SA
( HNPD )nhà thơ Khuất Nguyên /chìm lỉm nơi dòng Mịch La /chết o ai khóc
Chủ Nhật, 19 Tháng Tám 20186:06 SA
( HNPD )" toàn là dân Tarta Sauvage , Slave Montagna Thổ , Hồi , Hung Nô & thổ dân "