THƠ CHU VƯƠNG MIỆN: HỒ SĨ TẢO

Thứ Ba, 14 Tháng Tám 20186:06 SA(Xem: 2957)
THƠ CHU VƯƠNG MIỆN: HỒ SĨ TẢO

Ho_Si_Tao
HỒ SĨ TẢO

CKH

-

Quye'n Sin' Kuq

Haochimine

Quyê'n Tất Cu'q

Noq Đức Man'

tay sai Hoa Lụk

-

thế gian ô trọc này

tỉnh thì ít

điên thì nhiều

có kẻ điên vì ghệ

có kẻ điên vì tiền

vì quyền

" cả 3 thứ "

điên thì o biết gì nữa

nói bậy nói bạ

-

ĐỜI

là hữu hạn o vô biên

y đồng tiền

vào rồi ra ra rồi vào

y thuốc lào

hút xong thả khói bay vèo

sáng sáng đi làm

cuối tháng lãnh lương

tiền nhà tiền điện tiền nước tiền xăng

trả xong hết trơn

tiền con tiền vợ

đêm nghỉ

ngày kéo cày

77 năm

lúc nào cũng là ta đây ?

đời là hữu hạn

52 con bài trong bộ bài tây

y như đêm và ngày
Chu Vương Miện ( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn