Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Nguồn hình ảnh, VGP

Chụp lại hình ảnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Bộ Chính trị đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 19/6, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

Thông cáo cho biết ông Đinh Tiến Dũng "chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Tài chính" giai đoạn 2016-2021.

Đánh giá của Bộ Chính trị về ông Dũng

Ông Đinh Tiến Dũng hiện là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội. Các "khuyết điểm" được xem xét lần này liên quan đến giai đoạn ông làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Bộ Chính trị, ông Đinh Tiến Dũng đã "thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Ban cán sự đảng, Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước".

"Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Dũng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu," thông cáo nêu.

Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 TP Hà Nội.

Bộ Chính trị sẽ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 đã không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách, quản lý nhà nước về các hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn An Đông; trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế và các doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC).

Theo đánh giá của Bộ Chính trị, những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 đã "gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh và trật tự, an toàn xã hội; gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước".

Ban Bí thư quyết định cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều gì tiếp theo?

Quyết định 165 của Bộ Chính trị được công bố ngày 16/6 về quy trình ba bước xem xét, thi hành kỷ luật với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đi vào hiệu lực ngày 6/6.

Căn cứ vào Quyết định 165 thì quy trình xử lý trường hợp của ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - như sau:

Đầu tiên là bước chuẩn bị. Ở khâu này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư hồ sơ vụ việc gồm tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với cá nhân ông.

Vào ngày 15/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo đề nghị kỷ luật ông Dũng và hôm nay, Bộ Chính trị đã xử lý trường hợp của ông.

Vì ông Đinh Tiến Dũng là ủy viên Bộ Chính trị nên theo Quyết định 165 nêu trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoặc thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã nghe ông Đinh Tiến Dũng trình bày ý kiến.

Bước tiếp theo là bước tiến hành kỷ luật - ở bước này sẽ có hai hội nghị.

Thứ nhất là hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định kỷ luật với thành phần tham dự gồm Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Sau đó, hội nghị thảo luận, biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật hoặc biểu quyết đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định.

Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có bốn mức kỷ luật (từ nhẹ đến nặng): khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ đảng.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị chỉ thông báo ông Đinh Tiến Dũng “chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu” theo Quy định 41 và có đơn “xin thôi các chức vụ”.

Như vậy, có thể hiểu là Bộ Chính trị không đưa ra bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với ông Đinh Tiến Dũng. Ở đây, ông Dũng chủ động xin thôi khi "nhân thức được trách nhiệm trước Đảng và nhân dân". Đây là một cách để ông Dũng "rút lui trong danh dự" hay còn gọi là hạ cánh an toàn như những ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 "xin thôi" trước đây.

Theo quy trình, trường hợp "xin thôi" của ông Đinh Tiến Dũng sẽ được trình ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định.

Có khả năng, khi xem xét nguyện vọng của ông Đinh Tiến Dũng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có thể sẽ “đồng ý” để ông Dũng thôi giữ các chức vụ là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Khoản 1 Điều 11 Quy định 22-QĐ/TW nêu rõ Ban Chấp hành Trung ương là cấp quyết định các hình thức kỷ luật cuối cùng đối với các đảng viên, kể cả ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư.

Tính đến nay, Trung ương Đảng khóa 13 đã có 21 người thôi nhiệm vụ (không kể người những người thôi nhiệm do các nguyên nhân tự nhiên như chết, sức khỏe...).

Trong đó, 11 người bị khởi tố hoặc kỷ luật, 10 người "xin thôi" vì đã vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Trong số người "xin thôi" này có tới sáu người thuộc Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư - những nhân vật thuộc nhóm quyền lực nhất, gồm: bà Trương Thị Mai, ông Vương Đình Huệ, ông Võ Văn Thưởng, ông Trần Tuấn Anh, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Bình Minh.