Thứ Tư, 19 Tháng Chín 20184:20 CH
Phe thân cộng (thuộc nhóm phản chiến Jane Fonda-Tom Hayden) trong Thượng viện CA, tung đòn vu cáo thô bỉ tấn công TNS Janet Nguyễn.
Thứ Bảy, 15 Tháng Chín 201810:19 SA
Thư Mời: Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu Tại San Diego lúc 10:30 Chủ Nhật 30-9-2018
Thứ Năm, 13 Tháng Chín 20189:24 CH
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và 12 đồng viện lập pháp đã cùng nhau ký thỉnh nguyện thư yêu cầu Thống Đốc Jerry Brown ký ban hành Dự Luật SB 895
Thứ Năm, 13 Tháng Chín 20187:57 SA
Quý đồng hương ủng hộ bằng chi phiếu xin ghi và gởi về: Janet Nguyen for Senate 2018, 12866 Main Street, Suite 202, Garden Grove, CA 92840.
Thứ Ba, 11 Tháng Chín 201811:33 SA
Thông báo: -TỔ CHỨ­C BIỂU TÌNH YỂM TRỢ QUỐC NỘI