Đố Vui các Bạn - Lão Phan

Thứ Sáu, 14 Tháng Giêng 202211:43 SA(Xem: 1032)
Đố Vui các Bạn - Lão Phan

Đố Vui các Bạn - Bài số 55

                     ***

Phần câu hỏi :sIMBMKsxD8nJEKXFe4y8KTGXpYBuc0vQUxbyRySXH7gy00rnKr9bsLT3Avt8PxkyTdh4ygvqYgf-DkkNqQ1a-5GXseSdbMxIDSAZOtZPbmh1qvsQnOvlxR6RNM5JhDvg0xDyo_-x


Câu số 1 : Mới vào…cuộc đấu, còn đang mạnh sức, tinh thần đang hăng hái, ta…chơi luôn câu đố hơi đau đầu này một tí nghe bà con !   5 vị tổng thống Mỹ nào đây ? – Tên là chi ?  Phó tổng thống  cho mỗi ông là ai ? Nhiệm kỳ từ khi nào tới khi nào ? Tổng thống thứ mấy ? Thế là đủ… không chết thì cũng…bị thương nặng rồi còn chi mô nữa, phải không ? Cho hỏi bà con hàng xóm, nhưng không quá 5 phút . Ô Kê !DSKyDsx8T70vAneXyUGIZAeKOh6jp96H0AV5K98mhJCsk__lAzt9QUt0Bl1hemBosOPZLPUmtt5oZjXgh5xoIGEvfJrhEYIDgOGIiJir13xSUFODBSPJPKTMF4QiCJkho1ossXinNmMwO9frMKxBVG4dqiaYnWOYQs0ltgmmdeBDWqdZxBCIaQCpSL8KLIiGyYR0Dve1F1WD6RnCpfOL2sksohp923v1403N2P0gL038qXdA5YSCSe2U2c3z0nfgb9qLrIK8COko17jfUZPP9DprPlaM0FVw-MTvgZRYobkKOWNWAQSLj_oLEJCUBiRlz3ZTp2tKJXurEex6xaTq8BDA4GitE-55GNF1drBGBQFa-5fetJXons1vFPjUuRid2vHHj-JW9-ZJk7BCACKFXAya
UrnIoftBp6giFipJvRp3CWu3A6t-b_uWXw_5hEHuy4EFcN4Z7IKUlG_QYeNub1JkHR_tb48zmGWHiwbofIarrsMrWyClRRzXfn_YRMAntENYEQcZTqkr_TrlIqkbHHcIRPh35_BNWESxvZQM38E31RCT3l5dJU-lmBw0WwrzQbItpGvVTA48gPK_cjjTXLt8Y8CJ3Re_BDfzD3c8CkuEInp7_9J2cLwgqLAftQnWLYLpVUhBdhUj-TH6SQ_4jhe391EAMqPUoOHKVcyO

Câu số 2 : Theo các nhà khoa học, chuyên nghiên cứu về các loại thực phẩm của con người , hiện nay dân gôc Á Châu chúng mình có…6 món nhậu thuộc loại nguy hiểm đang được chiếu cố, tiêu thụ tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì phải …ngán cả. Cứ khi nào …quáng gà, quáng vịt lúc bấy giờ mới…mở mắt ra không kịp. Vậy, bà con nào biết những món nhậu nguy hiểm đó là thế nào không ? Xin vui lòng …chia sẻ tâm tình  với phe ta một tí, để tránh được chừng nào hay chừng đó. Kẻo không, cứ nhắm mắt lại mà nhậu để rồi dẫn đến cái tình trạng nhiều người được chuyên chở tới bệnh viện để xin cứu chữa cấp thời hay để được điều trị do hậu quả của những bữa nhậu…chết bỏ với những món ăn nguy hiểm đó. Kết quả thật là bi thảm, khi có những người thiệt mạng hay bị ảnh hưởng tai hại về sức khỏe, gây khó khăn  cho cuộc sống của chính nạn nhân, nhiều khi lôi kéo thêm những người khác xa gần cùng phải chịu ít nhiều hậu quả của những thiệt hại vì những món nhậu này.


Câu số 3 : Xong 2 câu đố ở trên , chắc bà con ta nhiều người thấy đau đầu, chóng mặt dữ rồi. Vậy, ta xoay sang chơi loại câu đố vui vui cho nó…relaxing cái đầu 1 chút nghe, bà con ! Trong quán nhậu, rượu vào lời ra rổn rang, vui quá trời …Trưởng nhóm phán : mỗi cậu kể một câu chuyện cho vui nghe ! Có 3 tay nhậu đang có đà…bay bổng nên tình nguyện đố mỗi anh 1 câu…

  31 - Trong một Lễ cưới, vị tu sĩ bảo Bố cô dâu : khi cầm tay con gái trao cho chú rể, ông nên nói một câu ngắn gọn mà thật đầy đủ ý nghĩa nghe ! Ông Bố cô dâu làm theo lời dặn…bà con phe ta đoán thử coi ông Bố cô dâu nói thế  nào ?

 32  - Buổi chiều, hai vợ chồng chẳng biết có chuyện chi mà cằn nhằn, cãi cọ quá trời, coi bộ không biết ai trúng, ai trật, ai phải ai trái, chẳng rõ ai thắng ai thua…Buổi tối, không khí đã dịu, anh chồng làm lành : - Xin lo649i em, anh đã nghĩ lại rồi….- Ồ không ! Em cũng vđang vđịnh xin lỗi anh.   – Em không có lỗi, do anh hơi nóng tính một chút ! 

- Do em, mọi chuyện do em mà ra cả . – Anh đã bảo là tại anh rồi cơ mà …. Đến đây thì bà con nhà mình đoán thử coi tình hình diễn tiếp ra sao ?

  33 – Vào một hôm, lúc nửa đêm, trong khu nghĩa trang có 2 bộ xương của người chết sống lại đi lang thang coi bộ cũng đi tìm quán nhậu hay sao đó. Bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai : Tại sao anh chết ? – Bộ thứ hai trả lời : 

- Tôi bị xe cán chết . Còn anh thì sao ? – Tôi bị té tử trên cây cao nên chết . Hai bộ xương lại thong dong đi tiếp, lát sau, hai bộ xương trông thấy bộ xương thứ ba tả tơi, khập khiễng ngược đường đi tới, bèn hỏi : anh bị chuyện chi mà chết tả tơi, thê thảm vậy ? Tới chỗ này, bà con cô bác đoán thử coi bộ u7ng thứ ba trả lời làm sao ?

                                                            *

                                              ( Coio phần trả lời ở trang …..)


Phần trả lời câu đố :pr33oemrdZNLSvAUU3oqb2f3OX7hgrE9WwlyJnOrwYE3nsCx0aVr1Gwgx9H7XnA9gURIV9MLtTJsrbwfRE0WRyGnPlhKWqYVUCnNktkqLPiIMcuMuLE2IEykFyQVKjIUaxwbJapR

Câu số 1 : 5 vị tổng thống Mỹ nào đây ?  Phó tổng thống  cho mỗi ông là ai ? Nhiệm kỳ từ khi nào tới khi nào ? Tổng thống thứ mấy ? Coi bộ hơi căng, phải bấm phôn, tìm tài liệu trên Internet, xem sao . À ! Đây rồi ! Tài liệu tùm lum…. Các cụ Tổng Thống Huê Kỳ quốc nhà ta đây rồi ….


NmMwO9frMKxBVG4dqiaYnWOYQs0ltgmmdeBDWqdZxBCIaQCpSL8KLIiGyYR0Dve1F1WD6RnCpfOL2sksohp923v1403N2P0gL038qXdA5YSCSe2U2c3z0nfgb9qLrIK8COko17jf

1. George Washington

Nhiệm kỳ: 1789 – 1797 - Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

- Phó tổng thống : John Adams


UZPP9DprPlaM0FVw-MTvgZRYobkKOWNWAQSLj_oLEJCUBiRlz3ZTp2tKJXurEex6xaTq8BDA4GitE-55GNF1drBGBQFa-5fetJXons1vFPjUuRid2vHHj-JW9-ZJk7BCACKFXAya

2. Thomas Jefferson

- Nhiệm kỳ: 1801 – 1809 - Tổng thống thứ 3 của nước Mỹ.

- Phó : Aaron Burr  và  George Clinton. Hai ông phó, thay nhau đấy nghe bà con !


DSKyDsx8T70vAneXyUGIZAeKOh6jp96H0AV5K98mhJCsk__lAzt9QUt0Bl1hemBosOPZLPUmtt5oZjXgh5xoIGEvfJrhEYIDgOGIiJir13xSUFODBSPJPKTMF4QiCJkho1ossXin

3. James Madison

- Nhiệm kỳ: 1809 – 1817 - Tổng thống thứ 4 của nước Mỹ.

- Phó : Daniel Tompkins


WESxvZQM38E31RCT3l5dJU-lmBw0WwrzQbItpGvVTA48gPK_cjjTXLt8Y8CJ3Re_BDfzD3c8CkuEInp7_9J2cLwgqLAftQnWLYLpVUhBdhUj-TH6SQ_4jhe391EAMqPUoOHKVcyO

4. Andrew Jackson

- Nhiệm kỳ: 1829 – 1837 -Tổng thống thứ 7 của nước Mỹ.

- Phó : Martin Van Buren


UrnIoftBp6giFipJvRp3CWu3A6t-b_uWXw_5hEHuy4EFcN4Z7IKUlG_QYeNub1JkHR_tb48zmGWHiwbofIarrsMrWyClRRzXfn_YRMAntENYEQcZTqkr_TrlIqkbHHcIRPh35_BN

5. Theodore Roosevelt

- Nhiệm kỳ: 1901 – 1909 - Tổng thống thứ 26 của nước Mỹ.

- Phó : Charles Fairbanks

Trời ! Xong chỉ 1 câu này, coi bộ muốn mệt xỉu quá ! 


Câu số 2 : Theo các nhà khoa học, chuyên nghiên cứu về các loại thực phẩm của con người , hiện nay dân gôc Á Châu chúng mình có…6 món nhậu thuộc loại nguy hiểm đang được chiếu cố, tiêu thụ tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì phải …ngán cả. Cứ khi nào …quáng gà, quáng vịt lúc bấy giờ mới…mở mắt ra không kịp. Vậy, bà con nào biết những món nhậu nguy hiểm đó là thế nào không ? Xin vui lòng …chia sẻ tâm tình  với phe ta một tí, để tránh được chừng nào hay chừng đó. Kẻo không, cứ nhắm mắt lại mà nhậu để rồi dẫn đến cái tình trạng nhiều người được chuyên chở tới bệnh viện để xin cứu chữa cấp thời hay để được điều trị do hậu quả của những bữa nhậu…chết bỏ với những món ăn nguy hiểm đó. Kết quả thật là bi thảm, khi có những người thiệt mạng hay bị ảnh hưởng tai hại về sức khỏe, gây khó khăn  cho cuộc sống của chính nạn nhân, nhiều khi lôi kéo thêm những người khác xa gần cùng phải chịu ít nhiều hậu quả của những thiệt hại vì những món nhậu này.

       Coi nào : 6 món ăn ngon nhưng nguy hiểm :  Nói một cách đơn giản và ngắn gọn thôi thì 6 món đó là : 

.

1/- Sò huyết tái: Sò huyết được coi là một món ăn ngon được nhiều người ưa thích. Thế nhưng bên trong sò chứa rất nhiều các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Sò huyết mang trong mình vi khuẩn viêm gan và thương hàn. Đặc biệt khi sò huyết được nướng hay luộc qua loa thì không thể diệt được các vi khuẩn gây bệnh. Lời khuyên tốt nhất bạn nên tìm nên những quán ăn uy tín để tránh được những mối lo về an toàn thực phẩm. 


2/- Gỏi cá: Gỏi cá- món ăn được yêu thích bởi sự tươi ngon và tròn vị lại chứa đựng những nguy cơ về bệnh sán cực nguy hiểm. Những người có thói quen ăn cá không nấu kỹ (đặc biệt là gỏi cá) rất dễ bị lây truyền các bệnh từ cá như sán lá ruột nhỏ, sán lá gan... Cá đã chế biến làm gỏi xét nghiệm thấy 95% ấu

trùng vẫn còn sống. 13 loại lá hay dùng ăn gỏi cũng được xay ra xét nghiệm thì 93% ấu trùng vẫn còn sống sau 4 giờ. 


3/- Hàu sống: Đây là loại hải sản rất giàu chất đạm, kẽm, dễ tiêu và có lợi cho chu trình chuyển hóa các chất trong cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe cho cả nam và nữ giới. Tuy nhiên, đây là loại hải sản hay sống ở các vùng ven biển, cửa biển nên có thể nhiễm các loại vi khuẩn, kí sinh trùng, trong đó có sán.

Nếu hàu được đánh bắt trong mùa biển có tảo độc thì nó còn có thể nhiễm tảo độc và gây ngộ độc, tiêu chảy cho người ăn hàu sống….


4/- Tiết canh: Tiết canh là món ăn tươi sống sử dụng nguyên liệu là tiết động vật tươi được pha với chút nước mắm hoặc nước muối nhạt hãm cho khỏi đông trước khi trộn với những phần thịt, sụn động vật băm nhỏ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học: mỗi chén tiết canh là một ổ bệnh với trên dưới 10 loại vi khuẩn gây hại cho con người. Chưa kể, nếu động vật bị nhiễm bệnh thì con số này sẽ tăng gấp bội. Mặt khác, khi cắt tiết, những vi khuẩn dính trong lông, da của con vật có thể trôi vào trong máu rồi truyền bệnh cho người….. 


5/.- Bò tái : Ngày nay rất nhiều người ưa chuộng món thịt bò nhúng, tái mà không biết rằng bệnh sán dây bò cũng bắt nguồn từ những món ăn này. Loài sán này rất nguy hiểm, có thể sống trong cơ thể người 50 - 60 năm ở trong ruột, trong cơ, não, mắt...Ngoài ra cũng phải kể đến sán lá sán lớn, ký sinh chủ yếu ở động vặt ăn cỏ như trâu, bò, dê, cừu... và gây bệnh ở người. Tỷ lệ trâu, bò nhiễm sán lá gan lớn từ 31 đến 98%. 


6/- Nem chua: Nem chua là một trong những món ăn được rất nhiều người ưa thích bởi mùi vị đặc biệt của nó. Nem chua được làm từ thịt heo sống, trộn với thính, tỏi, ớt, sau 3 ngày lên men thì có thể ăn được. Tuy nhiên, vì là món ăn làm từ thịt lợn, lại không qua chế biến chín nên nem chua có thể bị lây nhiễm liên cầu heo / lợn. Theo cơ quan Y tế, biểu hiện khi bị nhiễm liên cầu ( streptococcus ) heo / lợn  là sốt cao, nhiều khi kèm                                                                   theo rét run, mệt, đau mỏi người, đau đầu, buồn nôn và nôn, đau bụng, tiêu chảy, nếu nặng có thể mê sảng, ngủ gà, hôn mê... và có thể dẫn tới tử vong.. Ớn chưa bà con ?

 

 Câu số 3 : Xong 2 câu đố ở trên , chắc bà con ta nhiều người thấy đau đầu, chóng mặt dữ rồi. Vậy, ta xoay sang chơi loại câu đố vui vui cho nó…relaxing cái đầu 1 chút nghe, bà con ! Trong quán nhậu, rượu vào lời ra rổn rang, vui quá trời …Trưởng nhóm phán : mỗi cậu kể một câu chuyện cho vui nghe ! Có 3 tay nhậu đang có đà…bay bổng nên tình nguyện đố mỗi anh 1 câu…Kể chuyện vợ chồng nghe , vì cái mục này mới có lắm đề tài….

  31 - Trong một Lễ cưới, vị tu sĩ bảo Bố cô dâu : khi cầm tay con gái trao cho chú rể, ông nên nói một câu ngắn gọn mà thật đầy đủ ý nghĩa nghe ! Ông Bố cô dâu làm theo lời dặn…bà con phe ta đoán thử coi ông Bố cô dâu nói thế  nào ? – Ông Bố cô dâu vốn là chủ một tiệm tập hóa ( bazaar; grocery ) cho nên khi cầm tay con gái trao cho chú rể, ổng nói : Nhận rồi, miễn trả lại đấy nghe

 32  - Buổi chiều, hai vợ chồng chẳng biết có chuyện chi mà cằn nhằn, cãi cọ với nhau quá trời, coi bộ không biết ai trúng, ai trật, ai phải ai trái, chẳng rõ ai thắng ai thua…Buổi tối, không khí đã dịu, anh chồng làm lành : - Xin lỗi em, anh đã nghĩ lại rồi….- Ồ không ! Em cũng đang định xin lỗi anh.   – Em không có lỗi, do anh hơi nóng tính một chút ! 

- Do em, mọi chuyện do em mà ra cả . – Anh đã bảo là tại anh rồi cơ mà …. Đến đây thì bà con nhà mình đoán thử coi tình hình diễn tiếp ra sao ? – Cô vợ nói tiếp : Tại sao anh cố chấp thế nhỉ ! - Anh chồng quát : Cô có im đi không ?

Và cuộc đấu khẩu lại tiếp tục….Chưa biết kết cục ra sao….

  33 – Vào một hôm, lúc nửa đêm, trong khu nghĩa trang có 2 bộ xương của người chết sống lại đi lang thang coi bộ cũng đi tìm quán nhậu hay sao đó. Bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai : Tại sao anh chết ? – Bộ thứ hai trả lời : 

- Tôi bị xe cán chết . Còn anh thì sao ? – Tôi bị té tử trên cây cao nên chết . Hai bộ xương lại thong dong đi tiếp, lát sau, hai bộ xương trông thấy bộ xương thứ ba tả tơi, khập khiễng ngược đường đi tới, bèn hỏi : anh bị chuyện chi mà chết tả tơi, thê thảm vậy ? Tới chỗ này, bà con cô bác đoán thử coi bộ xương thứ ba trả lời làm sao ? – Bộ xương thứ ba nói : - Chết chi đâu, chết ông nội tụi bay à ? Tao bị vợ uýnh cho một trận tơi tả vì đi nhậu  mới lết về đến nhà….

Hai bộ xương run lập cập, vội quay trở lại nghĩa trang, mau cho rồi….

Số 101  - Chuyện lạ :

Vợ chồng béo bị cười nhạo liền hạ quyết tâm giảm cân, hình ảnh 1 năm sau thật khác biệt, nhất là người vợ

 

   Chặng đường giảm béo chắc chắn sẽ không quá xa, dài, mệt mỏi và chán nản nữa nếu mỗi ngày bên cạnh bạn đều có người đồng hành, động viên và quan trọng hơn là họ cũng giảm béo giống như bạn.bT6YBZbA55D-0cXIvLEnQ6LUHJp18SeWMFZGnvWX_PCm-H5rbhRs7SSQiZRApEsE3HhCQP0YhaH3DacOPVB3_N_2Yz9loN0KsXfBclgzNWZvLEx2Vwl_VmUBZkn34leZ7sYxKB5a

Cặp vợ chồng đến từ bang Indiana, Mỹ là Lexi Reed (26 tuổi) và Danny (28 tuổi), cân nặng lần lượt của họ là 218 kg và 127 kg.  Mỗi ngày cặp vợ chồng này tiêu thụ khoảng 8.000 calo với thức ăn chiên và đồ ăn khác.


M_I21-o0bmCKnx0WCN3eS9rcOcPIOdagwCGkfy9_g1LImg5hkAiALm2FwETks1XPw6jRZpKPQLot42hM-sPNt9__dXYdRemvNj-x6_AKuOMT_rTc60OndpvKBYQZt6Xg6RU-PNBE

Lexi chia sẻ: “Khi chúng tôi ra ngoài ăn tối, tôi luôn cảm thấy lo lắng nhiều người sẽ nhìn, chỉ trỏ và chế giễu chúng tôi. Nhưng chúng tôi không biết cách giải quyết nào, khi cộng lại cân nặng của cả hai đã lên đến 345 kg”.

Mặc dù có cân nặng quá khổ nhưng Lexi cho biết: “Chúng tôi không bao giờ ăn rau và không bao giờ cố gắng để khỏe mạnh. Mọi thứ mà chúng tôi ăn đều được chiên hoặc đến từ một nhà hàng thức ăn nhanh”.TVYmyPTYqg5p6HUWrUOtC2hji0aODvH4JtkeBfI_Mr036N5nNCxnzk3QLE2oSQbwokN5UHj9eQlP5eJYi8V7oOIXmVesKbJud0H7Dolha-IqJzn3juaTMINU6c4kj8iPqlMN5d6r

Họ thường đến các nhà hàng Trung Quốc gọi từ 3 đến món để cùng ăn một lần. Nhưng sau khi về nhà họ vẫn cảm thấy chưa đủ nên thường gọi thêm nhiều loại thức ăn nhẹ khác nhau nữa.

 

Cân nặng quá khổ này nhiều lúc khiến cặp vợ chồng này khá chật vật. Một lần Lexi muốn ngồi tàu lượn nhưng bởi vì cân nặng quá khổ các nhân viên đã từ chối phục vụ cô. Lexi chia sẻ: “Lúc đó tôi thực sự 

cảm thấy bị bẽ mặt!”

Cân nặng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt 

mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của hai vợ chồng. Lexi cho biết cô ấy thường xuyên bị khó thở, cũng như các triệu chứng của bệnh tiểu đường.


pS9yfGeH96f1hJRbE34HtqWKDTNtTPsj8GVE461hEdMXmUo4hC9CpC5d5vvlQSCW5_HlM77g-p2RZ79T2EHky1YRLawl7YwCvSXeKtR7OlvpxS_UxIocBL7yE0Iio3gRv8kzYll6
mDuWO6iixLIDl_5JzeQ92ZMM74M8DeibwVtTe0fVqet7ALuG4wGl-4I3bopynBMTUWvXDAwWHAJrvbVl-FuM3ca2MUqTdsZ2rThiAzDDfwJFSvvYAehAtwWC_9lE4BVtO5W-UfMV

Mặc dù Danny và cô luôn luôn ao ước một ngày mình có thể gầy lại được, nhưng họ luôn luôn thất bại bởi những cơn thèm ăn và bỏ cuộc nhiều lần. Cho đến tháng 1 năm 2016, một người bạn của họ đã thách thức cô và yêu cầu họ không ra ngoài và không ăn những loại thức ăn nhanh trong vòng một tháng.

Kết quả là hai vợ chồng đã chấp nhận thử thách này và thậm chí họ còn có quyết tâm hơn để giảm cân. Lexi và Danny bắt đầu thay đổi thói quen ăn uống của họ. Họ bắt đầu ăn nhiều rau quả hơn và chế biến thức ăn theo các phương pháp truyền thống giảm lượng mỡ đến tối thiểu.


cBBl2RR38kKpWfMELHNjn1wBVliEoRgFmPH0FCI2rXkJLWFk34zbmvsgY2J3RQstWxbTGeFFKs51pSFBPcMVASo2zw6lg_UVXQ-n43fxKYX9PMXtObBmJRzhfDdasCxwRwN3zoYQ

Ngoài thay đổi chế độ ăn uống, họ còn luyện tập rất chăm chỉ. Một tuần họ cùng đến phòng tập gym 5 đến 6 lần. Ngoài ra còn đăng ký tham gia lớp học khiêu vũ.

Sau gần một năm kiên trì và khích lệ nhau họ đều đã có những thay đổi tích cực đáng kinh ngạc. Lexi đã giảm được 111 kg, Danny cũng đã trở về được cân nặng cân đối. Thay đổi tuyệt vời này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

 

rq-XYUGDZzPD7bRoeYFGDLsubHYgpCTEwv9UXsw1UUQ97EBAu9wO7BNNcgpMICchyf1-MtUY1Wqo7fbad8lgMgbZ1PN5OGOosOe5I6hThX_ivfzTaqELHYiDXKy9khxlX5JxadnV

 

Lexi đã có những nỗ lực trên cả tuyệt vời, cơ thể hiện tại của cô chỉ còn bằng 1/3 của trước đây. Lexi đã trở thành người phụ nữ xinh đẹp và năng động.

 

rq-XYUGDZzPD7bRoeYFGDLsubHYgpCTEwv9UXsw1UUQ97EBAu9wO7BNNcgpMICchyf1-MtUY1Wqo7fbad8lgMgbZ1PN5OGOosOe5I6hThX_ivfzTaqELHYiDXKy9khxlX5JxadnV


ebxtq7g0C0zyV7rb8wFKMaf-1Ig9kAnKPTJljZyMBNNZqezHkQ0_0xKyS2esu8aUGqC8amh5vFTIrveZlTdhWXIbIA5PkgWShJzUTM8bL8r4YifmYq2GDKoD7HEW3X4Vi_Nybr5y

2VKkStcj4sCIUVweJZtRtAC3rEnU0MdgNMWIKGgPEBiU_fUgYqud5wUYKysxAaNzk3kVPlgdrz18QOtfX8HfjAMhTDSWz7j0JBjhy472BSudL0cmQWTj7Yve2EkNZtLJ7V8OOLKW

 

Nhiều người chắc chắn sẽ bất ngờ khi biết rằng chủ nhân của hai bức ảnh này cùng là một người.

 

uUIx2x0ITs6M_d9XUy_-JNex0ayj2ETJcbQOiFGHmf3GW1bD-Fmdt5RO2V3jgHjR3Q5GvfBd5n4RPRNG7fCrKIusHiyrU7p3y-ptOUOzoZBDaGHpcnUTw1v_tSVFa6QWBdAmY5a3

Lexi và bộ váy cưới mà hiện tại mình chỉ còn có thể mặc vừa một nửa.

H5s90aFPhR22IB-NANKQNkSdtXTFqHy_QvoLW4W-qiew1ig2ofAqpcib19CuMu3Do4Dgyj-8M64GvPsLiCEZAxkcEcP3CZrtJsNe3R3nTiKY6fv02SRltKRzjnlvmemUoCENWDys

 

Lexi cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có thể trở thành được như vậy, tất cả những điều này đều thực sự tuyệt vời”. Họ cho biết trong tương lai vẫn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện đều để có thể giữ được vóc dáng hiện tại.

 

a5JWu1GEDCPz3yYJ2iUr6CdVU34zcIhdb368_n19W4z4F0Plxjx3yd5U7i9dXvul1HK5IGoU1nruGqzAA31o8CmnryQe_k7Lj4Y1kZUMV4NoGNPeyvzLfzpQPoOBAV6p3KH8PEE0

 

Cặp vợ chồng tâm sự việc giảm cân này cùng thực sự cải thiện được mối quan hệ của họ, chúng tôi hiểu và trân trọng người còn lại hơn, giờ đây chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc.

 

BkFaBwEuWL-w0OuFTYvOap8d8f6MpLMPfzGgjqtLXL5eEnFy2ZkRFDGSfFCgqlNTKRXy5oeJirFvar5R_5ceBzCiUWU0CnVY9TtrK6THvzJrixkQufZvn0Vtqj00V4BXFXDC3m-s

Họ cũng chia sẻ câu chuyện và hành trình giảm cân của mình lên Instagram. Hy vọng điều này sẽ khích lệ và động viên những người khác lên kế hoạch giảm cân. Lexi cho biết: “Bạn không phải cần tìm một huấn luyện viên thể dục hay đi phẫu thuật, bạn cũng không cần phải tốn nhiều tiền vì các sản phẩm sức khỏe. Chỉ có thể dựa vào ý chí và quyết tâm của bạn mới nhất định có thể thành công”.

 

dCXk5l4VMhkJI6cpdbpvIYP3yRu_lLZgFiA9YHcAKFS0hiI-xi5MltpB33WQbjsEy0NuuC_rhjP85ks7i7Hl-PvDHkB5PnPgxdKUxCK9p3EK1CV63_kku9knIYB-WexmdwiDIklh

 

zZiRYpa3B69WHMigHk2haTAIF3Tdmegr2U6XQg_KZ4BnkZxOPml9b16NQ0bxJEzDRJnsCWnwEwSxpenYPU33iOUMlzJFAjvHkxkIACSeUlNeKbJkC0ayIzQHBPMd4tWjuoPiZ529

Cả hai vợ chồng đã có một cuộc sống mới hoàn toàn khác và tự tin hơn, sự kiên trì nỗ lực và tình yêu chân thành của họ thật đáng ngưỡng mộ.

 

Số 105 - Chuyện lạ :

Bất chấp mọi sự nhầm lẫn tai hại và những ánh mắt tò mò của người ngoài, 2 cặp song sinh này vẫn chung sống bên nhau vô cùng hạnh phúc sau 24 năm kết hôn.

   Chị em song sinh cưới chồng cùng ngày, 1 năm sau điều bất ngờ lại xảy ra 

Cặp chị em song sinh cùng sinh đôi, sau đó, họ vô cùng bất ngờ khi điều kỳ diệu lại xảy ra 

2 anh em sinh đôi kết hôn với 2 chị em song sinh, vậy con của họ sẽ trông như thế nào? 

Trong một buổi lễ hội dành cho các cặp song sinh diễn ra vào năm 1992, hai anh em sinh đôi Phill và Doug Malm, ở quận Latah, bang Idaho, Mỹ đã rủ nhau cùng quỳ gối cầu hôn bạn gái của mình là cặp chị em sinh đôi Jena và Jill. 

  Không giống như lời cầu hôn của bao chàng trai khác, Phill và Doug đã đồng thanh thổ lộ: "Các em có đồng ý làm vợ của bọn anh không?" Sau giây phút bỡ ngỡ và xúc động nghẹn ngào, hai chị em Jena - Jill đều gật đầu ưng thuận.46aBDmeb3NRRDMw4J0kkmU02Diobd6NFBqkJKBwOkXDoctpWCMBwSKWekZOIBxaJsUq_SLmzfVr6E_S_xoeb70UqyD9PgbRyPFOMjcBoHfQ3bVzVEIYw_ETXWL-_09FJgGU1cjcN

Đến ngày 7/8/1993, hai cặp song sinh này đã cùng nhau tổ chức hôn lễ trong niềm vui hân hoan và những lời chúc phúc của gia đình, bạn bè thân thiết.

   Không chỉ giống nhau về ngoại hình hay tính cách, Jena cùng Jill còn có chung sở thích, học vị cũng như công việc, và tình cảm giữa hai người luôn vô cùng thắm thiết. Vì không muốn chia cách chị em họ, Phill và Doug đã quyết định sống chung trong cùng một ngôi nhà.

Cho đến nay, đã 24 năm trôi qua, 2 cặp song sinh ấy vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Mặc dù trong cuộc sống thường ngày, họ đã từng nhầm lẫn và gặp phải không ít tình huống dở khóc dở cười chỉ vì sự giống nhau về mọi mặt của bạn đời với anh/chị/em mình, đặc biệt là khi nhìn từ đằng sau.qiuyFYEW7Z38FDLHCDp5Oo2I7lm8ROHwvdtd6R44AXIQqaD6qdqsha68BiVRc-rBmEHpbUWLsRa2wbHZcdiSTVNl0MU5oufYrmlcdTt2L4sezTAma8ozIeajS9LXUXMwwdYLTPWR


Ady6-RYTp289g48lqUaOSK2PQScirW5VSdsbcItZDW63536f0CUJJBiouj2uLk4tH7xhxRP1HEeDvw-Q96nWLviz3VEXhvguKoAs8j8loaNS45FfrlRjnHsoot782YQ7DI-Ao_24

Doug vui vẻ kể lại, có một lần ông về nhà và thấy vợ đang chăm chú nấu ăn trong bếp. Muốn tạo cho Jill một sự lãng mạn bất ngờ, Doug lẳng lặng đi tới ôm chầm lấy vợ từ phía sau, đồng thời còn không quên tặng vợ một nụ hôn ngọt ngào. Và cũng chính lúc này,  Doug mới ngỡ ngàng phát hiện ra người phụ nữ đứng trước mặt mình không phải Jill, mà là Jena - chị vợ của ông.

Sau nhiều lần nhầm lẫn, Jena đưa ra quyết định luôn cố gắng ở gần bên chồng để mọi người có thể dễ dàng nhận ra nhau. Còn Phill thì chia sẻ bí quyết tránh "nhận vơ" là luôn gọi to tên vợ mỗi khi cần phân biệt 2 người.

oubV9Hodezx4n-PBw5zPoCXQL9cwLJsOkESEpkgK-IGHVJMaOYP9CtH5NomLbiPvr2Ooxc3Cv8kS1FeOIoyECl4HKgWiSsvSxk-Ja0JcRcbnxVKVL4URyYkpjyiq-nCcAa5x5Tgl

Thế nhưng, thói quen mặc quần áo cùng kiểu dáng, dùng đồ giống nhau của họ thì mãi vẫn chẳng thể thay đổi được. Thậm chí, họ còn cùng nhau đi làm và thường xuyên rủ nhau đi du lịch tới khắp mọi nơi.

Cặp đôi Phill - Jena sinh được một cậu con trai, còn Doug - Jill lại có một cô con gái. Hiện tại, cả 2 người con đều sống cùng bố mẹ và 6 người họ đã tạo nên một gia đình vô cùng hạnh phúc.


BvTTfIv3hfdUKwLgJDP_OZEYW2Jm9YHYOp99ayEhkj5KxNAhPebbrBlk1uWhMcNAobOPkYUyQ2n8ed5T4Pef72M6475FzUd5DY-7UHVM-JcJO_t8pvIS6aB_cxQ4xuc29I6hHpRN

Phill chia sẻ, tuy những người xung quanh không ngừng tò mò và bàn tán về cuộc sống chung có phần kỳ quặc của họ, nhưng họ chẳng mấy bận tâm, bởi đó mới chính là cuộc sống chân thực mà họ mong muốn nhất.

Chị em Jena và Jill dành rất nhiều lời ca ngợi cho chồng của mình. Bên cạnh đó, cả hai đều cho rằng "cưới được anh em nhà Malm là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời" của họ.


aXSNmQRuv5Uik-jdU5hhpWNBFJBjXewgDyQzTu9hjvd34_QiR8yOtVd62ShYQHZmgBYzC69FMvkqgGIu5bnNtyD8o85kLtkvmFPSGvBLwfSdaf3FCvSce9CHzCVK3Q3v93_3FtBG


2 cặp đôi thường xuyên mặc quần áo giống nhau và luôn bên nhau trong mọi sự kiện.

Họ đã cùng chung sống dưới một mái nhà suốt 24 năm qua.

WG1gPaihn8ri7ylrvbifjo0b1DxWlFNr1XWdccO3DtUz1qqt8L7dGJFCDOpesC1OK1GyDhjk15uQS_WQN66eOm0HHxLKFwNPLeqy5-IABUE_9vo6HZdtUONJh7vVSevdj7jw9QSS


i6pELch3PeXNOKjHLc9aW1zOHu9olkedlvGLFvpL8lCOcWoiRMS-eCNvHEP-qrotNIMATLpP7HyKz2cdGJb5V4NEN0Eq6vBWwEn6oyyVzmbaeNMTz4q3XGZkulUF9-mf03zT-D8h


arrduZ_oGM36xpKKa3DmUtIW9mbhaaMuMyB88AFctipFBV3q3zkB9-dodcs0AylvHNkZlhoTcdNpgHB12D-IBNlMDt-nhMWINt8XOXFPaxR25K8sqnImjjPwMYDGEk-9thZ9IBT1


Bất chấp những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, họ vẫn sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.

Số 21 – Chuện lạ :

Những cặp vợ chồng khác thường -  10 ảnh

eq74BoJ5zEApd2ligsjGlyxhWQAGPtrQxr5KVJyMSeiuutotGaZn5xA3toeOMekmyJdbwJxOhUnmmyCwMdBw1-mif_MzeoZrN5YTlAD01LYI0IJ9XdYrIXwfJ4zejc7lSP42bFBI

Sự khác biệt về chiều cao của hai vợ chồng so với người bình thường

9D9N06SdevslgC2t531DhQoGN6DDB4pTOVNb-GJLymJEJiZFbvQODQeT0RCCVy_eKKHsLqUa42Sksb6ezRh14CX32drdtfyxH_Twlbf6R_AzVc278DivmppnCZPwEPqgPAKJzCWD

Sun Ming Min và Xu Yan nhận giấy chứng nhận là cặp vợ chồng cao nhất thế giớif7sKrV_DFFO59qckBJDY7Zy3Zpti5PP5EiPX-FKfHOX1U-K7pR99J5Icw4WJOk6HNOcE61PyhqhrwGA7AXRY8Kj5TUmMf8qlrA1ORnviidKAANiTXpYsggeSyCOVVqLq1s-4QXbc

Hai vợ chồng cân năng hơn 400 kí lô.

 

_nmXTC0B-x8mIbm52nCQduEjJXO9134k7j4I67ZngTnhwLB65LQDQY8l16-Xig1TIySfW_-D4P-NZCP7tYto2SLWtz3V4Km7FQcW_HVh-QsexPdcG1b8w3p8aZpoB-tupRO-PgGz

Họ sống bên nhau từ năm 2010

 

1m0ibdhf-th5_rhHEz4ABgasPOSaP0jQwzH9cipRwPa3PYZ4oB74g7X9eL3RAqIM65QwlE-T_HbAN9QovuvQKrzM6Wn7b0pXxtFp85NJ_HJq4LbCTvunGOpz9pF_iCClFD6M6s1f

 

sJYKFPjQhWbXBRCs3Tz0rHf1_xJ1_Gn8jv7-e8vEsXjsYw05wGCBECysxwJb4ynHa1GQbZtfw_L7fLkp451fWcsOgcXonDiFDENOL1VbUoEsDmYV2-3nVYeeaItoJ2MMFUwkamBx

 

Họ quyết tâm giảm cân với mong muốn sinh con.

Lin Yue và vợ Deng Yang, 30 tuổi

 

VA6EIE7OxmNJuanTbeH2EHG52BR_jcBfVWfu3wLaw8jpBZ78QTBvNiYHVY79CiAN9EEwkm9oeiERT6q_MO9IryQHjO6Yh4rHmxwTPZ_kk4h9Txi7c9Lt9nHEOsnYKFHZ7DBYzoBc

 

Hai anh em sinh đôi kết hôn với 2 chị em sinh đôi ở tỉnh Sơn Tây, Trung quốc.

 

jRTHk33iVfBpOIOQCoa9b_9Vq85UWO5ltNSDODx0Ts40PPgd-XUdKjw_hJV67BceGm_7Raphlo_mzs8VXIm1QgnljHp0FJj6ZpnnjaUdO2VLp1vgFyLj9P5AM2ngDM6w9pNT01f3

2 cặp quá giống nhau nên quyết định đi bệnh viện giải phẫu để tránh nhầm lẫn.

CXZWJzXuzC8ugknYeTctCki8Un-JYipjuvnOXV-2YlbtK-DNON-Vi3laZdX700yRHOn9zM4axEPySs590zHj7f2UiRpIaz80zoBkff48OYA5H0not0GfOQnAcrYD2ppk1y93U2QG

 

Cả hai cặp đều 22 tuổi. Hai anh em sinh đôi Brothers Zhao Xin và Triệu Xuân đã kết hôn với chị em sinh đôi Yun Fei và Yun Yang. Họ quá giống nhau nên ngày cưới, chính họ phải tự hỏi đối phương để tránh chọn nhầm vợ, nhầm chồng.

f2Nz9gLowfLscbV3ebR2lhFBB8n3r5u0kXh9RUuc6cadFyhagqpY1JSWsgQeXOJ6QaemFO56y-3hnXOdgOhjgK1q5sZWLmwFFWnXvWm37mOE26aooCxuwH3zvkwuVg9ndnUsRe7T

 

Ông Jason Cairns Lawrence, 50 tuổi, và vợ của ông, Jenny, 34 tuổi có thể xếp vào danh sách những người đen đủi nhất thế giới khi mà họ đã cùng nhau trải qua 3 cuộc khủng bố lớn, ở 3 địa danh khác nhau.

Trong chuyến đi thăm tới New York năm 2001, đôi vợ chồng này đã phải trải qua vụ khủng bố đẫm máu ngày 11/9. 4 năm sau đó, 7/2005 họ có kì nghỉ ở London và một loạt vụ đánh bom diễn ra đánh vào tầm ngầm và bến xe bus làm chết 52 người.

Tháng 10/2008, cặp vợ chồng đã đi nghỉ ở Mumbai, Ấn Độ và họ tiếp tục phải đối mặt với một cuộc tấn công khủng bố tại đây.

Với những gì đã xảy ra, cặp đôi này được mệnh danh là đen đủi nhất thế giới.
Lão Phan sưu tầm

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn