KHẮC NHẬP - KHẮC XUẤT - CAO BỒI GIÀ

Chủ Nhật, 18 Tháng Bảy 20218:09 SA(Xem: 218)
KHẮC NHẬP - KHẮC XUẤT - CAO BỒI GIÀ

sap nhap-tinh
KHẮC NHẬP - KHẮC XUẤT

 

Tách tỉnh chán rồi, lại nhập vô

Dân ngơ ngác hỏi phải chăng …rồ?

Sơn hà, hiểm dạ vung tay úm

Xã tắc, độc tài  mặc sức vo

mẹo kế phân quyền, hòng mạnh thế

Mưu đồ xếp ghế, để giàu đô

Hại dân, hại nước thây cha hết…

Nhập tách mồm quan biện đủ trò

CAO BỒI GIÀ

17-07-2021

Ghi chú: Xưa sáp nhập chán chê nào Hà Nam Ninh, Phú khánh…rồi tách ra lại thành Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Phú Yên, Khánh Hòa. Nay các quan csvn lại tính sáp nhập mấy tỉnh lại thành một. Tưởng rồ mà thực chả rồ tẹo nào cả… các ngài thông minh lắm
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn