Ngày Xuân Gặp Bạn - Thơ ngằn của Trần Văn Giang

Thứ Sáu, 08 Tháng Giêng 20218:39 CH(Xem: 456)
Ngày Xuân Gặp Bạn - Thơ ngằn của Trần Văn Giang

Ngày Xuân Gặp Bạn

 1688371036503102349&th=176e4c8327d3538d&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_bPJjQQgrYHyvQfbRVjWWev9WaW6RMh_6F2Ir7udm8IKf_xifDf1GczFjk-fkCtJp_IkLtTTg87zOg2I0LBaXRlBWsJ208SQcVGhEdcOt3HPuUN7fRfrwWy7s&disp=emb

Hoa Đào phủ khắp không gian.
Xuân về khơi lại muôn vàn nhớ thương.
Thăng trầm dâu bể đoạn trường
Người xưa, tình cũ bốn phương gọi mời.
Gặp nhau đây, bạn với tôi.
Nhìn nhau để thấy tả tơi thế nào! 

Trần Văn Giang 

Mùa Xuân Năm… Nào (?)  
*

Bài thơ Họa

1688371036503102349&th=176e4c8327d3538d&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8Y4IHTZPEC6S3wlosTLIpLmQDCiQNfvCdJnuFdQgAM4wz8l-C2-dyAOYvFP2hfOjkoiX9KD0TJ_iIolzjZMGM5QsQ2o8-W1h9s5TDQyD0K9Cc9Aj_vN6Eyp28&disp=emb
Khẩu trang che khuất mai vàng.
Xuân chào “Cô-Vít” thẳng đàng nhà thương (!)
Cuộc đời sao lắm vô thường?
Thân tình nhắn bạn bốn phương đôi lời.
Tình cờ thay! Bạn gặp tôi.
Không gian hai thước(*) ngăn đôi…  nỗi buồn(?) 

Trần Văn Giang 

Xuân Tân Sửu 2021
(*) "6ft- Social Distance..."

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn