Ngày Phỏng Hai Hòn - Nguyễn Bá Chổi.

Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Một 20204:00 SA(Xem: 403)
Ngày Phỏng Hai Hòn - Nguyễn Bá Chổi.
            
                 Ngày Phỏng Hai Hòn  -  Nguyễn Bá Chổi.(HNPD)
zzzzz    Ngày Phỏng Hai Hòn
Ý kiến bạn đọc
Thứ Bảy, 28 Tháng Mười Một 20207:54 CH
Khách
GIẢI PHÓNG
(Phỏng theo tranh biếm họạ "NGÀY PHỎNG HAI HÒN" của Nguyễn Bá Chổi ngày 27/11/2020)
Sinh chi nam giới có hai hòn?
Để phải nổi chìm với nước non!
Đủng đỉnh phỉ phê khi thuỷ vượng,
Im lìm y ỷ lúc triều bôn.
Bổng nhiên "phỏng dái" vô duyên cớ,
Nên để "dơ ki" bởi ác ôn,
Nhờ cái chiêu bài đi giải phóng,
"Đồng, đài, đạp" đổ thú đời con!
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn